Predsjednik Biden objavio izvršne naredbe za one koji destabiliziraju zapadni Balkan

Predsjednik Biden objavio izvršne naredbe za one koji destabiliziraju zapadni Balkan

Izvršna naredba (Executive order) o blokiranju imovine i obustavljanju ulaska u Sjedinjene Države određenih osoba koje doprinose destabilizaciji situacije na zapadnom Balkanu.

Danas, 8. juna 2021., predsjednik Joe Biden je potpisao Izvršnu naredbu za daljnje rješavanje tekuće nacionalne vanredne situacije proglašene Izvršnom naredbom (E.O.) 13219 od 26. juna 2001. godine, a nastavljeno u E.O. 13304 od 28. maja 2003., vezano za zapadni Balkan, prenosi BosnaGlobal.

Današnji E.O. pruža dodatne sankcijske vlasti, uključujući ciljanje pojedinaca koji prijete miru, sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kojeg područja ili države na zapadnom Balkanu, kao i onih koji su odgovorni za ili su saučesnici ili koji su direktno ili indirektno sudjelovali, između ostalom, u ozbiljnim kršenjima ljudskih prava na zapadnom Balkanu. E.O. koji predsjednik potpisuje danas nadovezuje se na postojeću nacionalnu vanrednu situaciju i proširuje kriterije za imenovanje kako bi se pozabavio izazovima poput korupcije i drugih radnji koje ometaju ključne institucije i međunarodne sporazume.

Korupcija bilo gdje direktno šteti vanjskoj politici, nacionalnoj sigurnosti i ekonomskom zdravlju Sjedinjenih Država i naših partnera i saveznika. Zbog toga su Sjedinjene Države posvećene promociji odgovornosti i borbi protiv nekažnjivosti onih koji su umešani u značajnu korupciju na zapadnom Balkanu i širom svijeta. Po definiciji, korupcija služi interesima nekolicine onih koji se u nju uključuju, stavljajući svoje džepove i odgovorni samo svojim ličnim interesima, a ne interesima države ili njenog naroda.

Korupcija ukida ekonomski rast, olakšava organizirani kriminal i podriva povjerenje u demokratske procese. Te snage otvaraju vrata našim strateškim protivnicima da potkopaju demokratiju, zaustave napredak ka efikasnom i odgovornom upravljanju i spriječe regiju zapadnog Balkana da postigne punu integraciju u transatlantske institucije. Omogućuju pojedincima da iskoriste slabu vladavinu zakona i profitiraju od sistemske korupcije na račun običnih građana. Oni stoga predstavljaju neobičnu i izvanrednu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država.

 Konkretno, E.O. predsjednik danas potpisuje:
-Naglašava dugogodišnju posvećenost Sjedinjenih Država provedbi poslijeratnih sporazuma i institucija uspostavljenih nakon raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

-Proširuje kriterije za određivanje sankcija, tako da uključuje aktivnosti, između ostalog, povezane sa: ugrožavanjem mira, sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnog integriteta bilo kojeg područja ili države na zapadnom Balkanu; podrivanje demokratskih procesa ili institucija na zapadnom Balkanu; bavljenje ozbiljnom zloupotrebom ljudskih prava na zapadnom Balkanu; i sudjelovanje u korupciji vezanoj za zapadni Balkan;

-Proširuje našu sposobnost da ciljamo aktere koji su počinili kršenje ili izvršili akt koji je ometao ili prijetio implementaciji bilo kojeg sporazuma o regionalnoj sigurnosti, miru, saradnji ili uzajamnom priznavanju ili okviru ili mehanizmu odgovornosti koji se odnosi na zapadni Balkan izvan prethodnih EO-a da se uključe Prespanski sporazum, zaključci Konferencije o provedbi mira i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;

-Pojašnjava da geografski opseg zapadnog Balkana uključuje teritoriju bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Albanije.

Sva imovina i interesi u vlasništvu osoba određenih na osnovu ovog E.O. koji su u Sjedinjenim Državama, ili ono što posjeduju ili kontrolišu im je blokirano, a američkim osobama je općenito zabranjeno sudjelovanje u transakcijama s njima. Pored toga, pojedincima sankcionirani ovim E.O. bit će zabranjen ulazak u Sjedinjene Države ili držanje američke vize.

Osiguranje mira i političke stabilnosti regije zapadnog Balkana u skladu je s opredjeljenjem Bidenove administracije za unapređenje SAD-ove jezgre interesa nacionalne sigurnosti, uključujući zaštitu demokratskih institucija. Uprava će se i dalje baviti izazovima u regiji. Ministarstvo finansija, u konsultacijama sa State Departmentom, nastavit će ažurirati listu pojedinaca koji su pod sankcijama prema ovom nalogu.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar