Pofalićka bitka: Dan kada je ponovo spašeno Sarajevo

Pofalićka bitka: Dan kada je ponovo spašeno Sarajevo

Pofalićka bitka predstavlja bitku za Sarajevo, agresorske snage su željele da presijeku grad na dva dijela tako što bi spojili Pofaliće sa tada opkoljenom Grbavicom. Plan je bio da se grad presiječe linijom Vogošća-Žuč-Pofalići-kasarna Maršal Tito-Grbavica.

U ranu zoru 16. maja 1992. godine, jedan sat ranije nego što su agresori očekivali, Armija Republike Bosne i Hercegovine je spriječila tu namjeru, tako što je porazila agresore. Iako slabije naoružana ARBiH je pobijedila neprijatelja i osujetila njegove namjere i tako spriječila potpunu blokadu Sarajeva. Borci su još jednom pokazali da boj ne bije oružje već srce u junaka.

Borcima ARBiH suprotstavila se Pofalićka brigada VRS koja je brojala oko 1.700 pripadnika, paravojna formacija "Beli orlovi" sa 380 pripadnika, oko 100 "srpskih policajaca" i grupa paravojne formacije "Vukodlaci". Srpskim snagama nanesen je težak poraz i stvoreni su uslovi za napredovanje ARBiH u pravcu strateški važnog platoa Žuč sjeverno od Sarajeva.

Prva žrtva čuvene bitke bio je komandir voda, rahmetli Rasim Koštreba, kojeg  u Sarajevu i danas s velikim poštivanjem sjećaju u Sarajevu. U Pofalićkoj bici su poginuli i branioci Sarajeva Edin Krako Deba, Miralem Miradžija i Muris Đelkić Čičak.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar