Stid – ukras vjernika

Stid – ukras vjernika

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. „Njemu se mole oni na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim.“ (Kur'an, 55:29) Salavat i selam na Učitelja svijeta, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, zatim ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, uzorite šehide, i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Kada je Adem, a.s., zbog približavanja zabranjenom drvetu ostao bez odjeće, onako nag počeo je trčati po Džennetu, pa ga je Uzvišeni Allah zovnuo: „Ademe, je li to od Mene bježiš?“, na šta je on odgovorio: „Ne, Gospodaru, već se stidim Tebe.“

Ovo se može protumačiti dvojako: sa fizičkog, pojavnog aspekta razumijevamo da je Adema, a.s., bilo stid Allaha, dž.š., jer je bio bez odjeće pa mu se vidjelo stidno mjesto, a iz duhovnog ugla gledano njega je bilo stid što je prekršio zabranu Gospodara svoga i bio mu neposlušan.

Riječ stid (haja') je jezički povezana sa riječi 'život' (hajat), što će reći da je srce živo ako u njemu ima stida. Dakle, ukoliko je srce živo onda se osoba odlikuje lijepim ponašanjem, moralom i stidom, jer je nedostatak stida rezultat mrtvila srca i duše. Da je stid znak imana kazuje nam i Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada kaže da se iman sastoji od nekoliko ogranaka, te posebno akcentira na kraju hadisa: „I stid je ogranak imana.“ (Muttefekun alejh)

Čovjek koji nema stida, ustvari, nema nikakvih skrupula niti zazire od bilo čega. Zato su kroz cijelu svetopovijest vjerovjesnici i poslanici prenosili jednu izreku koju nama prenosi Resulullah, s.a.v.s., kada kaže: „Ako se ne stidiš, čini šta hoćeš.“ Ovo znači da je onaj koji nema stida spreman uraditi svaku glupost, bez obzira da li je obrazovan ili ne. Dokle može odvesti nedostatak stida kod ljudi najbolje nam kazuje činjenica da su mušrici prije Objave tavafili oko Ka'be potpuno goli.

Jedne prilike je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao ashabima: "Stidite se Allaha istinskim stidom." Kada su ashabi odgovorili da se oni stide svoga Gospodara, Učitelj svijeta im je rekao: "Nije to pravi stid. Pravi stid je kad čovjek vodi računa o svojoj glavi i onome šta je u njoj, kad vodi računa o svome stomaku i onome šta u njega unosi, i kad često razmišlja o smrti, ne žudi za dunjalukom a radi za Ahiret." (Tirmizi, Ahmed)

Nažalost, danas se neki ljudi više stide drugih ljudi nego Allaha, dž.š. Zbog nedostatka stida prema Allahu Uzvišenome takvi maštovito griješe i još traže opravdanja za svoje grijehe. U Kur'anu nas Gospodar upozorava: „I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao grješnik. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono što oni rade.“ (Kur'an, 4:107-108)

Stidimo li se mi svoje djece kada govore vulgarne riječi ili opsuju? Stidimo li se njihovog lošeg ophođenja prema starijima?! Stidimo li se što su nam džamije poluprazne na namazima? Je li nas stid što nam je u mezarju trava do pojasa, a po našim mahalama i blizu džamije razni otpaci i smeće?!

Zastidimo li se svojih supruga, kćeri, sestara kada se razgolite i obuku usku i prozirnu odjeću? Na kraju, stidimo li se samih sebe kada razmislimo o našem odnosu prema emanetima koji su nam povjereni i Božijim propisima koji su nam naređeni?!

Fudajl b. Ijad je kazao: „Pet je znakova nesretnika: kameno srce, oko koje ne pušta suzu, nedostatak stida, želja za ovim svijetom i dugoročne nade.“

Molim Allaha, dž.š., da nam podari takvu spoznaju Njega i Njegovih blagodati poslije koje ćemo se stidjeti da Mu budemo nezahvalni ili da učinimo neki grijeh, amin!

Idriz Bušatlić, Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. ramazan 1439. / 25. maj 2018.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar