Sud BiH: Dodik je priskuškivan zbog slučaja "Pavlović banka"

Sud BiH: Dodik je priskuškivan zbog slučaja "Pavlović banka"

Sud Bosne i Hercegovine izdao je danas saopćenje za javnost, a u povodu izjava predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika za RTRS, a povodom obavještenja Suda u vezi okončanja primjene posebnih istražnih radnji prema njemu, prenosi INS.

„Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Pavlović Slobodana i drugih zbog krivičnog djela Pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH i Zloupotreba položaja i ovlasti iz člana 347. stav 4. KZ RS izdao naredbu za primjenu posebnih istražnih radnji, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, prema odrenenom broju lica uključujući i Milorada Dodika“, navodi se.

Naredba je izdata na obrazloženi prijedlog Tužilaštva BiH, u skladu sa odredbama člana 116. Stav 2. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Mjere su primjenjivane u periodu od 11.02.2016. do 13.05.2016. godine i iste se više ne provode.

„Radi se o posebnoj istražnoj radnji prikupljanja dokaza koja je predviñena Zakonom o krivičnom postupku BiH za čije provoñenje su propisani tačno odreñeni uslovi i koji su u konkretnom slučaju bili ispunjeni. Ovakav način prikupljanja dokaza je propisan i u entiteskim zakonima o krivičnom postupku, Brčko distrikta, kao i u krivičnim zakonodavstvima regiona i Evrope, te predstavlja zakonito vršenje nadležnosti pravosudnih institucija. Sud je na osnovu navoda iz obrazloženog prijedloga Tužilaštva BiH utvrdio postojanje osnova sumnje da su počinjena navedena krivična djela, te da nije postojala mogućnost da se dokazi prikupe na drugačiji način, odnosno da je pribavljanje povezano sa nesrazmjernim teškoćama, na osnovu čega je naredba i izdata“, objašnjeno je.

Sudija za prethodni postupak nakon okončanja ovakvih radnji, a po dostavljanju izvještaja i očitovanja Tužilaštva, obavještava o tome osobu protiv koje je radnja bila preduzeta radi zaštite njenih procesnih prava.

„Osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda, u skladu sa odredbama člana 119. stav 3. Zakona o krivičnom postupku BiH, zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je provedena mjera“, zaljučeno je.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar