Promocija novog izdanja trilogije autora Nerkeza Smailagića

Na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 27. septembra održana je promocija novog izdanja trilogije autora Nerkeza Smailagića koja se fokusira na političke doktrine.

Projekt je bio iniciran od strane sarajevske izdavačke kuće Kupola, koja je uspješno realizirala ovaj ambiciozni poduhvat.

Prvi segment projekta bio je usmjeren na izdavanje islamološkog dijela opusa, koji je objavljen prije dvije godine uključujući naslove Klasična kultura islama I i II, Uvod u Kur’an, Leksikon islama i prevod djela Muhameda Hamidullaha “Muhammed alejhisselam”.

Drugi dio projekta obuhvatio je najvažnija politološka djela Smailagića, uključujući naslove Politička vizija Dantea Alighierija i Historija političkih doktrina I i II, koji su nedavno izašli iz štampe.

Promotori, prof. dr. Hilmo Neimarlija, prof. dr. Šaćir Filandra i prof. dr. Elvis Fejzić, istakli su značaj politoloških radova Smailagića kao važan doprinos proučavanju političkih nauka kao znanstvene discipline. Neimarlija je naglasio da su ova djela od visokog kulturnog značaja, hvaleći Smailagića kao "muslimanskog intelektualca evropskog kalibra", dok je Filandra ukazao na autentičnost i širinu Smailagićevih djela.

Kroz ove knjige otvorena je stimulativna diskusija koja pomaže u boljem razumijevanju historijske perspektive i savremenih uvida u političke doktrine. Fejzić je istaknuo da ovo novo izdanje ne samo što je važan akademski doprinos, već također ima i širi društveni značaj, pružajući priliku za ponovno upoznavanje sa djelima jednog od najznačajnijih političkih teoretičara te je važno i kao nasljeđe bošnjačke političke misli.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar