Senad ef. Agić: Zašto se u našim džamijama uči tri puta kulhuvallahu (Ihlas)?

Senad ef. Agić, imam i hatib u džamiji i Islamskom kulturnom centru SABAH ovih dana je na društvenim mrežama podijelio zanimljivu objavu u kojoj postavlja pitanje zašto u našim džamiji, kada se klanja u džematu, mujezin između sunneta i farza uči tri puta kulhuvallahu (sura Ihlas)?

„Po hadisu je proučiti kulhuvallahu tri puta kao proučiti cijeli Kur’an. Sevabi od tako proučene Hatme se poklanjaju dušama onih muslimana vakifa koji su pomogli sagraditi, kupiti, pa i održavati objekat za džamiju u kojoj se obavlja namaz. Kakva mudrost! Mašallah Azizallah“, naveo je ef. Agić.

Senad Agić završio je Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980. godine, a visoko obrazovanje stječe na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine.

VEZANI TEKST >>>Dr. Senad Agić: Šta nam fenomen čekanja otkriva?

U toku 2004. godine stječe titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu Jalaluddin Rumi za naučni rad i doprinos u oblasti povijesti islama u SAD-u.

Prema pisanju Al Jazeere Balkans, u svom izuzetno zanimljivom i korisnom istraživanju i doktorskoj disertaciji naučno je elaborirao sociološki i povijesni kontekst iskustva Bošnjaka u SAD-u, kontekst procesa asimilacije Bošnjaka u američki ‘Melting Pot’, kao svojevrsni američki put u multikulturalizam i na kraju specifičnosti iskustva bošnjačke populacije u američkom društvu na primjeru zajednice iz Chicaga.

Dvije godine kasnije stječe stepen doktora nauka sa koncentracijom na islamskim zananostima iz oblasti historije islama u SAD-u na Graduate Theological Foundation u South Bendu, IN, u SAD-u a disertacija mu biva proglašena za najbolju odbranjenu u 2006. godini iz islamskih znanosti na ovoj visokoškolskoj instituciji, koja je formalno povezana sa Oxfordskim sveučilistem.

Autor je knjige Muslimanska lična imena, na bosanskome jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, na engleskom, urednik monografije 100 godina Bošnjaka u Americi na engleskom i bosanskom (2006), koautor knjige O hadžu i umri. Dogogodišnji je imam u Chicagu, a za Al Jazeeru govori o iskustvu življenja bošnjačke zajednice u Sjevernoj Americi, stanju u dijaspori i sličnim temama.

 

 

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar