Sedam godina zatvora za silovanje u Miljevini

Sedam godina zatvora za silovanje u Miljevini

Sud BiH je pravosnažno osudio Dragana Janjića na sedam godina zatvora zbog silovanja počinjenog na području Foče 1992. godine.

Janjić je proglašen krivim da je kao pripadnik policije u augustu 1992. godine udarao, a potom silovao svjedokinju B-1, u prostorijama Policijske stanice (PS) Miljevina.

Prema presudi, Janjić se obavezuje oštećenoj na ime nematerijalne štete isplatiti 15.000 maraka, dok se njen imovinskopravni zahtjev preko dosuđenog iznosa odbija, te ga može ostvariti u parničnom postupku.

Sudija Dragomir Vukoje je prilikom obrazloženja presude rekao da je Apelaciono vijeće cijenilo dokaze koji su već izvedeni, iskaze svjedoka koji su reprodukovani, kao i dokaze izvedene prilikom obnovljenog postupka.

On je pojasnio da je Vijeće utvrdilo kako su ispunjeni opći elementi zločina protiv čovječnosti, kao i da je utvrđeno postojanje širokog i sistematskog napada protiv civilnog stnaovnišva za koji je Janjić znao i čije radnje su bile dio tog napada.

“Da je optuženi kriv Vijeće je utvrdilo na osnovu uvjerljivog, vjerodostojnog i konciznog iskaza oštećene B-1 koji je bio reprodukovan…Ni u jednom trenutku ona ne dovodi u sumnju identitet optuženog u pogledu djela”, rekao je sudija Vukoje, dodavši da je taj iskaz ojačan iskazom svjedoka B-2.

Prema obrazloženju presude, nije iznesen dokaz da je oštećena imala neki drugi interes da posebno tereti Janjića.

O ostalim dokazima, kako je kazao Vukoje, Vijeće će se detaljno izjasniti u pisanom otpravku presude, ali se ukratko osvrnuo na dokaze Odbrane kazavši da se nijedan od svjedoka na kojima je insistirala Odbrana nije referisao na sam događaj.

“Vijeće zaključuje da nastojanje Odbrane da je Pero Elez zabranio optuženom da dolazi u Miljevinu, ostaje bez činjeničnog uporišta”, naveo je Vukoje.

Prilikom odmjeravanja kazne Vijeće je, kako je istakao, zaključilo da ne postoje otežavajuće, ali da postoje olakšavajuće okolnosti.

Optuženi je ovom presudom oslobođen troškova naknade postupka, a u izrečenu kaznu će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od novembra 2017. godine. Vijeće je odlučilo da će Janjić ostati u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Janjić je u oktobru 2018. godine također osuđen na sedam godina zatvora, ali je ova presuda ukinuta i naloženo je obnovljeno suđenje. Apelaciono vijeće je tada potvrdilo dio presude kojim je oslobođen optužbe za nezakonito hapšenje više osoba bošnjačke nacionalnosti 1992. godine.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar