Prof. dr. Sadik Bahtić: Šta je to društveno odgovorno poslovanje?

Piše: Sadik Bahtić

Svako ko privređuje dio je ogromnog ekonomskog sistema u kojem se ljudi ostvaruju i zarađuju za život. Država u ime naroda određuje zakone, postavlja granice koje ne možemo sami postaviti i stvara tlo na kojem nam daje prostora za slobodno zakonsko djelovanje.

Prostor između čovjeka i države upotpunjuju preduzeća putem kojih ljudi pronalaze svoje mjesto za rad. Nakon države, a možda i prije nje, preduzeća u kojima ljudi rade, glavni su akteri koji kreiraju naše cjelokupno životno okruženje.

Preduzeća utiču na svoje radnike, kvalitet njihovog života, krše ili štite njihova prava, daju im priliku za samoostvarivanje, napredak, ili ih koče u njihovom razvoju; preko radnika utiču na lokalnu zajednicu, društvo; uništavaju prirodu svojom tehnologijom ili je štite svojim akcijama; drže do svojih kupaca jasnim deklaracijama na proizvodima ili ih truju krijući nedopuštene sastojke koji mogu imati kobne posljedice za njihovo zdravlje. Začarani krug nam pokazuje da preduzeća koja posluju u našoj okolini imaju veliki uticaj na više aspekata našeg života.

Razmišljajući o uticaju kompanija jasno nam je zašto baš one trebaju usvojiti prakse u kojima će uzeti u obzir potrebe društva i voditi brigu o zaštiti okoliša. Iako će mnogi biti skeptični prema tome jer su preduzeća samo strojevi za stvaranje profita, a ne dobrotvorne udruge, proučavajući pozadinu održivog razvoja u ekonomiji i svim drugim područjima, postaje nam jasno da je ti istim preduzećima itekako u interesu prihvatiti koncept društveno odgovornog poslovanja.

Koncept društveno odgovornog poslovanja, iako vrlo bitan, i u budućnosti nesumnjivo neizbježan, poprilično je mlad. Tačnije, pojavio se u trenutku kada su neke kompanije pretjerale u svojoj bitci za profit i nanijele velike štetu društvu i okolišu. Još su uvijek svježe slike aktivista Greenpeacea kako se penju na platforme najvećih zagađivača
okoliša i riskiraju svoje živote kako bi prenijele poruku svijetu da granice u utrci za profit
ipak postoje!

Također, važno je znati i razjasniti:

- Uzroke nastajanja koncepta Društveno odgovornog poslovanja, vodit će Vas kroz kratku povi jest velikih revolucija koje su promijenile svijet i učinile ga globalnim selom;

- Definisati koncept koristeću terminologiju Evropske Komisije, koja je kao institucija s vrha Evropske Unije prepoznala DOP kao važno sredstvo za ostvarivanje kompletne ekonomske strategije cijele EU;

- Upoznati Vas sa prednostima DOP-a za cijelo društvo, ali i za sve kompanije koje ga
prihvate;

-  Navesti sve aktere koji su uključeni u provedbu DOP-a i pojasniti njihova očekivanja;

-  Nabrojati relevante organizacije i objasniti njihove uloge u promoviranju koncepta DOP-a;

- Upoznati vas sa dobrim primjerima, praksama i akterima u zemljama Evropske unije
(Hrvatska, Slovenija i Austrija) koji aktivno rade na promicanju prihvaćanju DOP-a;

- Razjasniti ulogu radnika odnosa s javnošću u provedbi DOP-a;

Važnost Društveno odgovornog poslovanja kao koncepta koji omogućava da svaki uticaj, koji neko preduzeće može imati na nas, bude maksimalno korektan i da pridonosi boljem kvalitetu življenja svih aktera.Nakon što su svi akteri upoznati sa svim uzajamnim prednostima modela

Društveno odgovornog poslovanja, teško da možemo predvidjeti drugačije stanje u budućnosti od onog da će se samo povećavati broj kompanija koje će ga prihvatati. Iako je proces prihvatanja u toku i trajaće još dugo, bitno je da svi oni koji žele poslovati po načelu održivog razvoja moraju prihvatiti DOP.

Neprestani napredak u tehnologiji, komunikaciji, pa i daljnja evolucija čovjeka i njegovih otkrića ne smiju voditi destrukciji i tome da ljudska tvorevina bude nadređena čovjeku. Društveno odgovorno poslovanje podsjeća da postoje vrijednosti u odnosima između čovjeka i organizacije koje treba zaštititi i ne dopustiti da ih
proguta želja za ostvarenjem profita.

Na kraju, možemo biti sigurni da je uvođenje prakse DOP-a zapravo sigurna investicija koja je i u službi profita, ali i društva i okoliša.

(Autor je univerzitetski profesor iz Sarajeva)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar