Otvoreni poziv Al Jazeere Balkans svim ponuđačima

Otvoreni poziv Al Jazeere Balkans svim ponuđačima

Medijska kuća Al Jazeera Balkans, članica globalne medijske Mreže Al Jazeera, sa ciljem trajnog rješenja smještaja poziva sve ponuđače koji posjeduju građevinsko zemljište s dozvolom za gradnju odgovarajućeg poslovnog objekta da se prijave na ovaj poziv.

Dugogodišnji Najpoželjniji poslodavac u medijskom sektoru i kompanija koja zapošljava više od 250 ljudi širom regije, Al Jazeera Balkans, za potrebe sjedišta na području grada Sarajeva u potrazi je za građevinskim zemljištem urednog vlasništva koje nije opterećeno obavezama bilo koje vrste. Tražena parcela treba biti površine od 2000 do 3500 m2 s pravom za izgradnju poslovnog objekta do 5000 m2.

Osim uvjeta da se građevinsko zemljište tražene površine nalazi u gradu Sarajevu, treba biti osigurana i sljedeća infrastruktura:

- Kvalitetan pristupni put

- Priključak na elektroenergetsku mrežu

- Priključak na vodovodnu mrežu

- Priključak na kanalizaciju

- Internet velike brzine (optički kabl)

Sve ponude koje zadovoljavaju gore navedene uvjete, za prijavu na poziv trebaju sadržavati sljedeće:

1. Naziv (ime i prezime), adresu vlasnika, kontakt-telefon, e-mail ponuđača

2. Cijenu po kvadratnom metru

3. Dodatne naknade (ako postoje)

4. Tlocrt zemljišta (kopija katastarskog plana s oznakom čestice)

5. Potvrde o vlasništvu (ZK izvadak)

6. Saglasnosti i dozvole (ako postoje)

7. Prostorni i regulacioni plan za područje na kojem se nalazi zemljište

8. Ostalu dokumentaciju za koju ponuđač smatra da je potrebna i korisna

Poziv ponuđačima ostaje otvoren do petka 19. jula 2019. u 15 sati.

Ponude se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Al Jazeera Balkans, Trg djece Sarajeva 1, ili putem e-maila na: [email protected].

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar