Prof. dr. Sadik Bahtić: Šta su troškovi poslovanja preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić: Šta su troškovi poslovanja preduzeća?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Troškovi su vrijednosni izraz trošenja. Intenzivno izučavanje troškova počelo je krajem 19. i početkom 20. vijeka, kada se javljaju prve privredne krize u kapitalističkim zemljama.

Potreba za izučavanjem i analizom troškova je određena pogoršanjem financijskih uslova poslovanja. Troškovi najzanimljivije područje ekonomije, a koristit će nam u samostalnom poslovnom i privatnom životu.

Preduzeća su radi opstanka i razvitka na tržištu morale proizvoditi sa snižavanjem troškova proizvodnje, odnosno prodajne cijene. Za ostvarenje tog cilja morale su izučavati i dobro poznavati odnose troškova i učinaka. Troškovi su vrlo široka oblast.

Sva preduzeća veliku pažnju posvećuju troškovima, odnosno nastoje da posluju uz što niže troškove jer je osnovni cilj svake poslovne aktivnosti u ekonomskom preduzetništvu ostvarenje viška prihoda u odnosu na rashode.

Troškovi su značajno područje interesa savremenog svijeta. Ljudi vode brigu o svojim privatnim troškovima, ali i javnim troškovima institucija koje finansiraju, naročito u kriznim vremenima kao što je današnje. Posebna pažnja troškovima se posvećuje u preduzećima.

Dobit se ostvaruje samo ako je prihod od prodaje učinaka veći od vrijednosti faktora proizvodnje koje je trebalo utrošiti u proizvodnji tih učinaka. Stoga značaj upravljanja troškovima u poslovnoj praksi nije potrebno posebno naglašavati. Iskustvo je pokazalo koliki utjecaj na troškove, a preko njih i na dobit, imaju ekonomija obima i opsega

U svakodnevnom životu susrećemo se s troškovima i oni utiču na naš život. U poduzetništvu troškovi utiču na život preduzeća. Da bi preduzeće opstalo, menadžer treba poznavati osnove

teorije troškova i kako troškovi utiču na poslovanje. Smatramo da bi svako trebao biti upoznat sa tom temom jer su troškovi sastavni dio života, a za svakog menadžera to je obvezno gradivo koje treba savladati prije nego pokrene vlastiti biznis. Troškovi direktno utiču na dobit, a niti jedan menadžer ne ulazi u biznis bez cilja da što više zaradi.

Troškovi mendžeru omogućuje upoznati prirodu troškova, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje u radnom procesu, kako bi mogao poslovno odlučivati i politiku troškova usklađivati s politikom prihoda radi osiguranja zadovoljavajućeg poslovanja i ostvarivanja što veće dobiti. Efikasnost menadžera bit će veća što je s manje troškova ostvario veći profit.

Troškovi se izražavaju u novčanim jedinicama (KM). U velikim preduzećima obično postoji služba koja vrši planiranje, kontrolu i analiziranje troškova. U malim i srednjim preduzećima je to obično menadžeri preduzeća ili osoba koju on ovlasti. U preduzeću postoje i granični troškovi koji predstavljaju donju granicu prodajne cijene po kojoj se još isplati poslovati za

izvjesno vrijeme, odnosno prodajna cijena jednaka je graničnim troškovima po jedinici usluge. Treba voditi računa i o tome da cijena na razini graničnih troškova mora pokrivati i sve dodatne troškove. Granični je trošak iznimno važna informacija za odlučivanje o isplativosti širenja proizvodnje, povećanja broja zaposlenika, kupnje dodatnih strojeva i sl.

Također, granični je trošak bitan za odlučivanje o cijenama proizvoda. Posebice je bitno poznavanje graničnih troškova za određivanje najprofitabilnije proizvodnje. Svi troškovi u preduzeću ne kreću se proporcionalno obimu proizvodnje.

Zato razlikujemo fiksne i varijabilne troškove. Fiksni su troškovi prisutni stalno, oni su konstantni i ne mjenjaju se, jer su u preduzeću instalirani određeni proizvodni i prodajni kapaciteti i ako se oni ne koriste ili se samo djelomično koriste već nastaju fiksni troškovi u svojoj ukupnoj visini.

S druge strane varijabilni se troškovi se mjenjaju sa stepenom korištenja kapaciteta i javljaju se samo kad preduzeće proizvodi i prodaje svoje proizvode ili usluge. Ako preduzeće i poveća obim proizvodnje apsolutno fiksni se troškovi neće povećati. Zato, bez obzira na obim proizvodnje,

preduzeće mora računati na fiksne troškove. Relativni fiksni troškovi će se, vjerojatno, povećati povećanjem obima proizvodnje ali je posve sigurno da će se u tom slučaju povećati varijabilni troškovi.

Na kraju, želim da istaknem da su troškovi veoma važni i ključni faktor za poslovanje svakog preduzeća , i da uvjek mogu biti manji a to zavisi od organizacije i menadžmenta.

(Autor je univerzitetski profesor iz Sarajeva)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar