Prof. dr. Sadik Bahtić: Hidropotencijal kao pretpostavka razvoja BiH

Piše: Prof.dr. Sadik Bahtić

Voda je nezamjenjivo dobro od opšteg interesa koje zbog svog značaja za život, privredu i razvoj zahtjeva jedinstven i cjelovit pristup, što nije slučaj s ostalim prirodnim resursima.

Voda je sve više ekonomska kategorija, odnosno roba, a ne dar prirode.

Kako rastu potrebe za vodom, to raspoložive i upotrebljive količine postaju ograničenije.

Smatrajući vodu jeftinom, u dosadašnjem razvoju, prema njoj se odnosilo rasipnički, nedomaćinski i neekonomski tj. trošila se neracionalno i zagađivala nemilice.

Nepoklanjanje dovoljne pažnje obezbjeđenju i zaštiti potencijalnih vodnih resursa učinit će da voda ubuduće bude skuplja.

Osim toga, razvoj privrede i rast individualnog standarda uzrokuju povećanje potrošnje vode, a to za sobom povlači sve veća ulaganja za zaštitu kvaliteta i kvantiteta voda. S druge strane, poljoprivredni resursi, privredni i drugi važni objekti i značajna infrastruktura predstavljaju prostore koji zahtijevaju veći stepen zaštite od voda. U procesu razvoja privrede vodno bogatstvo je jedan od osnovnih elemenata čija je ponuda ograničena i za koju nema supstitucije (zamjene) u razvoju životnih procesa.

sadik-bahtic2-620x412.jpg - Prof. dr. Sadik Bahtić: Hidropotencijal kao pretpostavka razvoja BiH

Prof. dr. Sadik Bahtić

Bosna i Hercegovina je oaza zdrave i pitke vode. Neki teoretičari predviđaju da će se budući ratovi u svijetu voditi za plavo zlato-vodu kao što se sad vode za crno zlato-naftu.

Hidropotencijal u Bosni i Hercegovini

Jedna od bitnih karakteristika bosanskohercegovačkih rijeka je njihov hidropotencijal, koji nije dovoljno iskorišten. BiH kao država je mala ali je po kapacitetu hidropotencijala na osmom (8)mjestu u Evropi.

Ukupna iskorištenost hidropotencijala u BiH je oko 40% ili 7.182 GVh godišnje, što je u poređenju sa drugim evropskim zemljama veoma nisko. Što se tiče malih hidroelektrana, ovdje iskorištenost još niža. Dobar dio ovog hidropotencijala je trajno izgubljen zbog prostornih, ekoloških i ekonomskih ograničenja koja su nastala u proteklom periodu.

Pored hidroenergetskog potencijala velikih vodotoka, BiH raspolaže i hidroenergetskim potencijalom malih vodotoka na kojima bi se mogao izgraditi veći broj hidroelektrana male snage. Procjenjuje se da taj hidroenergetski potencijal iznosi 12% ukupnog hidroenergetskog potencijala velikih vodotoka.

Kvalitet hidroenergetskog potencijala u BiH je visokog nivoa, pogodan je za izgradnju velikih akumulacija i višenamjensko korišćenje vode. Za proizvodnju električne energije u BiH postoje značajni energetski potencijali. Pored ugljenih bazena, tu je hidroenergetski potencijal vodotoka.  

BiH raspolaže značajnim energetskim resursima koji nisu aktivirani. Dio hidroenergetskog potencijala je zajednički sa susjednim državama i njegovu podjelu, aktiviranje i korišćenje treba rješavati u skladu sa međunarodnim normama, na osnovu međudržavnih ugovora.

Električna energija je kičma privrede svake države a Bosna i Hercegovina ima suficit kad je u pitanju ovaj proizvod. Nesporna je potreba za dugoročnim povećanjem proizvodnje i prodaje električne energije na domaćem i regionalnom tržištu. Ovaj cilj treba da bude realiziran povećanjem proizvodnih kapaciteta, modernizacijom postojećih objekata i intenzivnom izgradnjom novih proizvodnih objekata.

(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik Paralamentarne skupštine BiH)

 

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar