Prof. dr. Sadik Bahtić: Kakva je uloga države u tržišnom privređivanju BiH

Piše: Sadik Bahtić

Država ima veliku ulogu u procesu ekonomskog razvoja i rasta. Zadatak države je da osigurava nužne predpostavke procesa ekonomskog razvoja. To znači da država treba osigurati stabilnu i jasnu zakonsku regulativu, red i zakon, političku stabilnost, zaštitu lične sigurnosti, prava vlasništva, temeljnu infrastrukturu, odgoj i obrazovanje,zdrastvenu i socijalnu zaštitu, dobru ekonomsku politiku radi održavanja unutarnje i vanjske ravnoteže.
Sve su ovo dobre poznate funkcije države.

Međutim u našim specifičnim uvjetima prelaza od socijalističke u tržišnu privredu, država svoje funkcije mora podrediti osiguravanju što većeg uticaja tržišta na funkcioniranje bosanskohercegovačke privrede.

S obzirom na teškoće prijelaza iz socijalističke u tržišnu privredu, možemo reći da je u našim sadašnjim uslovima najvažnija uloga države da osigura
djelovanje slobodnog tržišta u svim segmentima privrednog života Bosne i Hercegovine.

Pod slobodnim tržištem ne treba podrazumjevati tržište laissez-fairea, nego tržište na koje će vlada utjecati radi eliminiranja njegovih manjkavosti ( nesavršena konkurencija, eksternalije) da bi se postigao što veći stepen konkurencije, čime se osigurava njegova maksimalna efikasnost u alokaciji oskudnih resursa .

Zbog toga je dužnost vlada na svim razinama Bosne i Hercegovine kao i svih vlada u tržišnim privredama, da osigura što veći stepen konkurentnosti u bosanskohercegovačkoj privredi sa jasnim i dobro definiranim
antimonopolskim zakonima.

Osim toga, vlada treba jasno definirati zakonska ograničenja (uslove privređivanja) u okviru kojih će svaki preduzetnik moći potpuno slobodno dejlovati kako bi optimizirao svoje poslovne ciljeve.

To znači da zakonska regulativa mora biti jednostavna, jasna i stabilna.
Time će bitno, smanjiti neizvjesnost u poslovanju. Tako će se stvoriti veći stepen povjerenja, potreban da se ostvari povoljan poslovni ambijent-povoljna investicijska klima koja je nužna za povećanje investicija ( domaćih stranih) i ubrzani ekonomski razvoj.

Budući da Bosna i Hercegovina ima veliki trgovinski deficit ,treba razvijati izvozno orjentiranu tržišnu privredu i da je njezino glavno izvozno tržište EU. Bosna i Hercegovina treba preduzetnicima odmah osigurati, ali i nametnuti, iste uslove predviđanja kao u EU i na taj se način oni odmah stavljaju u ravnopravan položaj sa svojim europskim konkurentima.


Dok je privreda neke zemlje nerazvijena, njezina unutrašnja  tržišta fragmentirana, infrastruktura nerazvijena i ratom razrušena, kao što je sada u Bosni i Hercegovini, direktno sudjelovanje države u velikim područjima privrede ne samo da je poželjno, nego je i nužno za otpočinjanje procesa ekonomskog razvoja.

Nakon započinjanja tog procesa direktnom državnom intervencijom (recimo u
infrastrukturi) , daljne državne intervencije sve slabije utječu na povećanje ekonomskog razvoja.

Zbog toga će država, nakon što je počela proces ekonomskog razvoja i uradila temeljni institucionalni okvir, bolje pomagati tom procesu indirektno putem deregulacije, privatizacije, liberalizacije cijena i trgovine povećanjem stepena konkurencije, nego direktnim sudjelovanjem u aktivnosti proizvodnje.

BiH treba kontinuirano da radi na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj koji će poticati privredne subjekte da rade, štede i investiraju ne samo da stvara prilike za investiranje, nego uvjek otkriva i nove te tako podržava proces ekonomskog razvoja.

(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik Parlamentarne skupštine BiH)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar