Prof. dr. Sadik Bahtić: Devet krugova pakla ili kako registrirati mikro biznis u BiH

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Žalosna je činjenica da se u Bosni i Hercegovini preduzetnici susreću sa problemima još u fazi otvaranja mikro biznisa, a to potvrđuju radnje koje treba preduzeti da bi se on registrirao.

Ukoliko želite započeti mikro biznis u Bosni i Hercegovini potrebno je da prođete devet koraka.

Iz vlastitog iskustva smatram da je u Bosni i Hercegovini započeti i registrirati mikro biznis veoma kompliciran proces i zato mislim da država treba stimulativnim mjerama da podupire
(a ne da otežava) mikro biznis kroz ukidanje raznoraznih taksa, nameta i drugih obaveza, te pojednostavljenje procedure pri registraciji istog.

Kakva nam je sad procedura i zakonska regulativa za početak mikro biznisa?

Nakon što ste razradili vašu poslovnu ideju, odlučili ste se da je najpogodniji oblik za registraciju vašeg biznisa:

a. dopunska djelatnost (djelatnost za lica koja su u radnom odnosu – računovodstvene usluge, vodoinstalaterske usluge, električarske usluge, ostale zanatske usluge i sl.),
b. samostalna privredna djelatnost (samostalna trgovinska radnja STR, samostalna ugostiteljska radnja SUR, samostalna zanatska radnja, samostalna prevoznička djelatnost i sl.),
c. zadruga (stambena, poljoprivredna, zanatska, studentska i sl.),
d. kućna radinost,
e. poljoprivredna djelatnost.
Registracija navedenih oblika se vrši na općinskom nivou.

Ovaj oblik organizovanja ima status privredne djelatnosti i ne ubraja se u privredna društva (preduzeća).

KORACI ZA REGISTRACIJU MIKRO BIZNISA U BOSNI I HERCEGOVINI

Da bi ste registrovali biznis neophodno je uraditi slijedeće korake:

Korak 1: Zahtjev za odobrenje za rad,
Korak 2: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,
Korak 3: Diploma i/ili potvrda o stručnoj spremi/kvalifikacionom ispitu,
Korak 4: Odobrenje za poslovni prostor,
Korak 5: Poresko uvjerenje
Korak 6: Ostali neophodni dokumenti – uvjerenje o državljanstvu, rodni list i sl.,
Korak 7: Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos
Korak 8: Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja ove djelatnosti
Korak 9: Općinsko rješenje – početak poslovne djelatnosti

1. Korak: Zahtjev za odobrenje za rad

Zahtjev za odobrenje za rad je prvi korak u registraciji vašeg mikro biznisa. Zahtjev za rad je gotov obrazac, koji kao takav popunjavate i predajete, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, u općinsku službu – odjel za privredu.

Zahtjev za odobrenje za rad možete kupiti ili na šalteru u općinskoj šalter sali, ili u knjižari u općini. Cijena zahtjeva je oko 2KM.

Neke općine ovaj zahtjev ne naplaćuju. Popunjavanje zahtjeva je vrlo jednostavno. Uz zahtjev obično dobijate listu dokumenata koje je potrebno priložiti (uvjerenja i potvrde).

Na zahtjev unosite :
1. Vaše lične podatke,
2. Predmet poslovanja vašeg mikro biznisa (npr. trgovinska radnja na malo),
3. Sjedište poslovanja (adresu),te
4. Naziv vašeg mikro biznisa (ime radnje).

Zahtjev ne predajete odmah, već kad kompletirate cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, onda kompletiranu dokumentaciju predajete u nadležnu službu općine.

2. Korak:Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti

Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti izdaje Centar za socijalni rad vaše Općine prebivališta (općine na kojoj imate prijavljeno prebivalište u ličnoj karti). Procedura je vrlo jednostavna, i službenik Centra za socijalni rad vam izdaje potvrdu na licu mjesta. Naknade za ovu potvrdu se mogu razlikovati, a u principu koštaju između 5 i 20 KM.

3. Korak: Diploma i/ili potvrda o stručnoj spremi/kvalifikacionom ispitu

Za registraciju i vođenje vašeg mikro biznisa, neohodno je posjedovati dokaz o vašoj stručnoj spremi. Ukoliko registrujete specifične djelatnosti, kao što je, recimo, samostalna prevoznička djelatnost, potrebno je dostaviti ovjerene fotokopije vaše vozačke i saobraćajne dozvole, kako bi ste dokazali sposobnost za obavljanje iste, odnosno dokaze o stručnim ispitima.

Obavezno provjerite da li posjedujete vozačku dozvolu za potrebnu kategoriju vozila kojom upravljate, te da li vaše vozilo kao takvo može obavljati navedene djelatnosti (npr. da li posjedujete vozačku dozvolu za C kategoriju vozila, ili da li vaše vozilo ima dozvoljenu nosivost koja vam omogućava obavljanje djelatnosti koju registrujete). Za registraciju ostalih mikro djelatnosti, npr. vodoinstalaterske ili električarske usluge, potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome/dokaza o stručnoj spremi ili položenom kvalifikacionom (KV) ispitu. Kopiju diplome/uvjerenja možete ovjeriti u općini, uz predočenje orginala službeniku koji vrši ovjeru.

4. Korak: Odobrenje za poslovni prostor

Ukoliko ste se odlučili da iznajmite već pripremljen poslovni prostor, tj. prostor koji ima odobrenje za korištenje kao poslovni prostor, i namjena mu je registrovana kao takva, onda vam ovo odobrenje nije potrebno, i umjesto njega prilažete ugovor o zakupu (ako iznajmljujete prostor), ZK izvadak (ako je prostor u vašem vlasništvu) ili kupoprodajni
ugovor.

Nadležnom općinskom organu je neophodan dokument kojim se pokazuje osnov posjedovanja poslovnog prostora. Ako za vaš biznis namjeravate koristiti poslovni prostor u vlastitoj kući koji prethodno nije registrovan kao poslovni prostor, te ne posjedujete upotrebnu dozvolu za korištenje prostora, potrebno je da se obratite opštinskoj službi koja će vam izdati dozvolu. Za promjenu namjene poslovnog prostora iz stambenog u poslovni, potrebne su vam urbanistička saglasnost i građevinska dozvola. Nadležne općinske službe se uglavnom nalaze u okviru općinskog sektora za urbanizam.

Pošto ova procedura može potrajati i nekoliko sedmica, preporučujemo da prvo pokrenete aktivnosti na dobijanju ovog odobrenja.

Procedura je sljedeća: Nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole za korištenje poslovnog prostora (urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole), općinska služba vam upućuje komisiju koja izlazi na teren, te sačinjava zapisnik sa lica mjesta.

Ako prostorija može da zadovolji namjenu, općinska služba vam izdaje odobrenje. Za ovo odobrenje se plaća naknada u ovisnosti od veličine prostora i lokacije, te namjene prostora. Jednu činjenicu trebate imati na umu: prostor za koji tražite saglasnost mora imati riješene imovinsko-pravne odnose! To vrlo često nije slučaj sa zajedničkim prostorijama u zgradama, te se rješavanje tog pitanja može jako zakomplikovati.

5. Korak: Poresko uvjerenje

Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadležni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vaše općine. Općinska Poreska upravaje obično locirana u istoj zgradi kao i općina, tako da gotovo svu dokumentaciju možete dobiti na jednom mjestu. Nakon podnošenja zahtjeva, Općinska Poreska uprava vam obično izdaje rješenje u roku od 24 časa.

6. Korak: Ostali neophodni dokumenti – uvjerenje o državljanstvu, rodni list i sl.

Uz ostale dokumente, neohodno je i da priložite uvjerenje o državljanstvu i rodni list, te ovjerenu kopiju lične karte. Ovim dokazujete vlastiti identitet, državljanstvo te adresu prebivališta.Ugovor o zakupu mora biti ovjeren u Poreskoj Upravi Općine u kojoj se nalazi poslovni prostor.

Ugovori o zakupu koji nisu ovjereni u Poreskoj upravi se ne mogu prihvatiti. Za djelatnosti kao što su trgovina prehrambenim artiklima, neke općine zahtijevaju i ljekarsko uvjerenje ili kopiju sanitarne knjižice.

Ljekarsko uvjerenje možete izvaditi u najbližem Domu zdravlja.

7. Korak: Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos

Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos, odnosno da nemate već osnovanu samostalnu provrednu djelatnost, dobijate na dva mjesta – u Fondu PIO i u Poreskoj upravi. Fond PIO vam izdaje uvjerenje da niste njihov osiguranik, a Poreska uprava uvjerenje da nemate registrovanu samostalnu provrednu djelatnost.

U nekim općinama vam ovo uvjerenje nije potrebno, ili vam je potrebno samo jedno – uvjerenje Fonda PIO ili Poreske uprave.Ovo uvjerenje je neophodno kako bi se dokazalo da samostalnu privrednu djelatnost obavljate kao osnovno zanimanje.

Ukoliko samostalna privredna djelatnost nije vaše osnovno zanimanje, već dopunska djelatnost (zaposleni ste u nekoj drugoj firmi, a ovu djelatnost obavljate kao dodatnu-dopunsku), tretman vašeg mikro biznisa je drugačiji. I na Poresko uvjerenje i na uvjerenje od PIO se plaća taksa. Cijena takse za ovo uvjerenje je između 10 i 20 KM.

8. Korak : Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja ove djelatnosti

Potvrdu o nepostojanju zabrane za obavljanje djelatnosti koju namjeravate registrovati izdaje Sud za prekršaje u Općini vašeg mjesta prebivališta. U nekim općinama, ovo uvjerenje izdaje MUP (Policijska stanica) vašeg mjesta prebivališta. Za izdavanje ovog uvjerenja se plaća naknada 5-10 KM.

Sud za prekršaje u Općini vašeg mjesta prebivališta. U nekim općinama, ovo uvjerenje izdaje MUP (Policijska stanica) vašeg mjesta prebivališta. Za izdavanje ovog uvjerenja se plaća naknada 5-10 KM.

9. Korak: Općinsko rješenje – početak poslovne djelatnosti

Nakon prikupljanja svih navedenih dokumenata i uvjerenja, kompletnu dokumentaciju predajate u općinu – Sektor za privredu. U zavisnosti od veličine vaše općine, broja predatih zahtjeva, kao i dužine razmatranja vašeg zahtjeva, općinska služba bi trebala riješiti vaš zahtjev najkasnije u roku od dvije sedmice od dana predaje.Tek nakon izdavanja općinskog rješenja/dozvole za početak obavljanja djelatnosti možete početi sa radom.

Početak obavljanja djelatnosti može vam donijeti nepotrebne probleme i neugodnosti sa komisijama i inspekcijama, pa nije preporučljivo početi sa radom prije dobijanja općinskog rješenja/dozvole. U obavljanju svoje djelatnosti ponašajte se kao savjestan i pošten privrednik, te uredno poštujte i vršite plaćanje svojih obaveza, što će donijeti korist i vama i društvenoj zajednici u kojoj živite i poslujete.


(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik Predstavničkog doma Parlamenta BiH)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar