ČOVJEK KOJI JE DIGAO GLAS PROTIV ZLA HZHB: Marijo Pejić novi predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH

ČOVJEK KOJI JE DIGAO GLAS PROTIV ZLA HZHB: Marijo Pejić novi predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH

Marijo Pejić iz Sarajeva izabran je za novog predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini (HNV), na današnjem zasjedanju 8. Sabora HNV-a, na kojem je obilježena i 25. godišnjica djelovanja Vijeća

Pejić je rođen 6. jula 1977. u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Diplomirao je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje - profesor sociologije, nakon čega je završio postdiplomski studij i stekao naučnu titulu magistra komunikoloških znanosti - usmjerenje odnosi s javnostima. Obranio je doktorsku disertaciju iz oblasti komunikoloških nauka i stekao zvanje doktora nauka. 

Pejić je bio direktor Medijskog centra HKD Napredak i radiostanice Vrhbosna iz Sarajeva, direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Sarajevo (u dva mandata), direktor Televizije Bosne i Hercegovine (BHT1) i član Poslovodnog odbora BHRT-a... Pejić je bio i član Programskog savjeta Upravnog odbora BHRT-a u dva mandata. Od prošle godine obavlja urednički posao na Federalnoj televiziji. 

Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada, priznanja i zahvalnica. Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih knjiga i radova. Član je Hrvatskog društva za nauku i umjetnost BiH, Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i drugih nevladinih organizacija. 

Članovi novog saziva Upravnog odbora HNV-a BiH su: Igor Kamočaji, Ivo Marković, Petar Matanović, Marinko Pejić, Luka Brković, Ivo Komšić, Biljana Miketin, Ivana Krstanović, Stipe Prlić i Martin Tais

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar