Turizam i globalizacija

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Savremeni ekonomski razvoj ne može se zamisliti bez razmišljanja o globalizacijskim procesima koji se reflektiraju na sve dijelove svjetske ekonomije, djelujući pri tome na regionalnu integraciju i sve veću participaciju država koje se nalaze u procesu tranzicije.

Tim državama to je dodatni izazov, pri čemu je potrebno ispravno prepoznati uzroke i posljedice globalizacije kako bi se uspješno proveo sam proces tranzicije. Početkom 21. stoljeća postavljaju se brojna pitanja u akademskoj zajednici o problematici i odabiru modela razvoja nacionalne ekonomije u globalizacijskim procesima. Svakim se danom sve više zemalja uključuje u integracijske procese otvarajući se prema međunarodnom tržištu, te uzrokujući na taj način porast količine i raznovrsnosti međunarodnih transakcija roba i usluga.

Proces globalizacije postaje nužnost u savremenom ekonomskom razvoju. Procesi globalizacije, tranzicionih promjena i polarizacije europskih ekonomskih odnosa uslovili su da i svjetski turizam dobija nove dimenzije. Od dominacije europskog makroregiona svjetski turizam otvara nove regionalne cjeline sa ubrzanim turističkim rastom i pojavom izazovnih destinacija.

Ta preraspodjela turističkih kretanja i ostvarenog turističkog prometa stvorila je novi oblik prilagodljivog menadžmenta tih destinacija, koji se svojim formama brzo uključuje u postojeći menadžment razvijenih turističkih destinacija svijeta a sa druge strane postaje specifičan za nova odredišta turističkih kretanja.

Poseban akcenat stavlja se na one oblike menadžmenta novih turističkih destinacija koje ujedinjuju baznu osnovu tih destinacija, odgovorni marketing, prilagođavaju lokalno stanovništvo novim turističkim izazovima i
sjedinjavaju odnose i posljedice konflikata koegzistencije i simbioze turizma i životne sredine. Izazovi menadžmenta turističkih destinacija su zbog toga ekonomska, sociološka i ekološka paradigma modernog i post - modernog turizma.
Tako se osjeća sve veća prisutnost globalizacijskih procesa i na turističkom tržištu.

Pozitivni efekti globalizacijskih procesa očituju se kao znatan poticaj poduzećima na području turizma da se na različite načine uključuju u ovaj savremeni fenomen. Da bi se mogao ocijeniti uticaj globalizacijskih procesa na razvoj svjetskog turizma, provedena su i mnoga istraživanja eksperata koji su, direktno ili indirektno, uključeni u praćenje savremenih turističkih trendova i globalizacijskih procesa.

Osim toga, analiziraju se i promjene svjetske turističke potražnje i ponude, pri čemu će se utvrditi aktivnosti turističke ponude radi davanja što kvalitetnijeg odgovora na sve složenije i raznovrsnije zahtjeve turističke potražnje u globalizacijskom okruženju.

Savremene tendencije u svjetskom turizmu, potaknute globalizacijskim procesima, ne znače samo poslovnu penetraciju turističkih poduzeća razvijenih država u države koje se tretiraju kao „zemlje u tranziciji“ nego su potaknute, u prvom redu, promjenama u turističkoj potražnji. Pod uticajem globalizacijskih procesa u turističkoj ponudi dolazi do diverzifikacije vlastitih aktivnosti unutar i izvan granica turističke industrije, a radi zadovoljavanja potreba turističke potražnje.

Pod uticajem globalizacijskih procesa, ranije otežana mogućnost supstitucije izbora destinacije unutar jedne regije transformira se u mogućnost supstitucije izbora destinacije neke druge svjetske regije, i to bez obzira na njezinu udaljenost. Uz to je i progresivni tehnološki napredak, koji je ujedno i preduvjet nastanku globalizacijskih procesa,
uzrokovao da jedan od osnovnih uvjeta za razvoj turizma u određenoj destinaciji (blizina turističke destinacije) sve više gubi na značenju.

Globalizacijski procesi također utiču na porast konkurentnosti između turističkih destinacija. Autohtonost, izvornost i različitost koje posjeduju određene turističke regije omogućuju turističkim destinacijama da održe svoju konkurentnost na tržištu uz naglasak na održivom razvoju. Oni koji se ne budu prilagođavali novonastalim promjenama, morat će mnogo više ulagati radi isticanja kvalitete i ostalih vlastitih prednosti. Dakle, ako neki nositelj turističkih aktivnosti želi postati konkurentnim na svjetskom turističkom tržištu, ne može zaobići
pridruživanje velikim grupacijama - u protivnom, bit će potisnut s turističkoga tržišta.

Shodno prognozama, turistička industrija postaje rastuće konkurentna, a turizam stvara sve više predispozicija za intenzivni razvoj u globalnom kontekstu. Međuzavisnost turizma i globalizacije može se prikazati komparirajući opšte parametre globalizacije i njihove specifične aplikacije u turizmu. Turizam se danas u svijetu odlikuje novim organizacijskim mehanizmima. To su mehanizmi u okviru globalnih - svjetskih i regionalnih - europskih
tokova.

Riječ je o dinamičnim procesima koji su neizostavni izazov turizmu 21. stoljeća, i to ne samo kao dio svjetske ekonomije nego i kao presudni faktor njegova razvoja. Pritom, pogledi na globalizaciju se razlikuju, počevši od onih koji ju prihvaćaju, kao snažni organizacijski i upravljački aparat, pa do drugih koji upozoravaju na nužne njezine posljedice,
kompleksnu društvenu bezličnost ili koncept nepouzdanosti.

(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik Parlamentarne skupštine BiH)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar