Prof. dr. Sadik Bahtić: Turizam u funkciji ekonomskog razvoja BiH

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

 Bosna i Hercegovina ima potencijala za razvoj turizma. Raznolika ponuda prirodnih ljepota, historijska prošlost kojom je Bosna i Hercegovina prebogata, potrebno je objediniti i zahvaljujući naučnom pristupu distribuirati i upoznati građane Europe i svijeta sa potencijalima BiH turizma.

Na taj način bitno će se uticati na ponašanje potrošača u odabiru krajnje destinacije. Potrošač je suveren, ponaša shodno svojim zahtjevima i kriterijumima i mora imati valjanu informaciju po svojim zahtjevima. U svakom odgovoru na pitanje potrošača potrebno je predočiti i stvarne prednosti ove zemlje a to znači da svaka informacija mora biti tačna, naučno obrađena kako bi bitno utjecala na ponašanje potrošača u korist bosanskohercegovačkog turizma.

 Bosna i Hercegovina treba i mora više da ulaže u turizam jer imamo turističke kapacitete ali uz mala ulaganja treba da ih stavimo u funkciju. Najveći dio svjetskih naučnika i analitičara smatraju da je uz genetiku i informatiku  fenomen 20 stoljeća turizam.

U periodu januar – juni 2012.g. Bosnu i Hercegovinu je posjetilo 351.755 turista, što je više za 10,5% i ostvarili 743.336 noćenja, što je više za 11,9% u odnosu na isti period 2011. godine .

 U strukturi noćenja stranih turista u istom periodu najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (19,4%), Srbije (16,2%), Slovenije (8,4%) i Turske (7,4%) što je ukupno 51,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 48,6% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista, veliki broj neprijavljenih turističkih dolazaka, noćenja i prometa u turizmu opravdava izvještaj Centralne banke BiH prema kojem je u 2010. godini ostvareno preko milijardu KM turističkog prometa od inozemnog turizma.

Stavljanjem turizma u sektorski prioritet od strane entitetskih vlada i Ministarskog vijeća BiH daju jasna opredjeljenja o važnosti turističke industrije na privredu BiH. Podsjetivši da je Bosna i Hercegovina ranije nastupala kao dio jugoslavenske turističke ponude, Bosna i Hercegovina je uspjela da za relativno kratak period postane poznata pod sopstvenim imenom kao lijepa, atraktivna, bezbjedna destinacija.

Veoma je blizu svim evropskim metropolama i u njoj se turisti osjećaju prijatno, s obzirom na gostoljubivost naroda. To je vidljivo po pisanju najuticajnijih svjetskih dnevnika i magazina koji u Bosni i Hercegovini najčešće pišu u superlativu, kada je u pitanju turizam. Sve to uliva optimizam kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine kao turističke zemlje, kojoj svjetska turistička javnost i eksperti predviđaju svijetlu turističku budućnost u smislu destinacije visokog kvaliteta, koja zaslužuje da bude dragulj.

Zbog svega toga, apsolutni prioritet u strategiji našeg razvoja je razvoj održivog turizma. Bosna i Hercegovina ima duboke korijene turističkog organiziranja i raspolaže sa prirodnim, kulturnim, klimatskim, rekreativnim, kulturološkim, gastronomskim i drugim resursima kao pretpostavka daljeg ubrzanijeg razvoja turizma u regiji i priključenju evropskoj turističkoj ponudi.

 Za uzimanje dijela evropskog turističkog kolača neophodno je pored svih aspekata u boljoj organiziranosti turizma u potpunosti razviti sve vidove saobraćaja, a time i drumski saobraćaj u Bosni i Hercegovini, poboljšati postojeću mrežu puteva rekonstrukcijom i rehabilitacijom, izgraditi novu mrežu putnih pravaca, a posebno što ranije u cijelosti izgraditi autoput na koridoru 5C kao osnovu povezivanja sjevera i juga zemlje i uključenje u Evropske putne pravce.

 Uključiti se u planiranje i izgradnju sa susjednim zemljama za Jadransko Jonsku magistralu. Glavni turistički aduti i resursi Bosne i Hercegovine se neplanski uništavaju, rasipaju i vremenom nestaju, jer ne postoje osnove strategije razvoja turizma i očuvanje životne sredine.

Ali, dalji razvoj cjelokupnog društva najavljuje sjajnu turističku budućnost i ponovo postavljanje Bosne i Hercegovine na turističku kartu Evropske Unije i svijeta uz podržavanje:

bolje povezanosti saobraćaja sa ostalim zemljama u regionu, bolje saradnje između dva entiteta, bolju podršku strateškim i dugoročnim investicionim projektima i boljoj podršci regionalnim strategijama razvoja.

Turizam se s pravom smatra granom koja na najbolji način osigurava specifičnu ponudu i ekonomsku valorizaciju domaćeg turističkog proizvoda koji čine elementi tradicije i kulture, prirodnog naslijeđa i izgrađene materijalne kulture, te uslužne i proizvodne komponente lokalnih turističkih sadržaja. To je danas brzo rastuća industrija sa rastućim udjelom znanja i visokom dodanom vrijednošću koja doprinosi društvenom blagostanju, rastu BDP-a, zaposlenosti i investicija. U nizu dokumenata ističe se značaj i uloga turizma u razvoju BiH i

Federacije BiH. Spomenimo samo Srednjoročnu razvojnu strategiju BiH 2004.-2007., program Vlade FBiH za mandat 2006.-2010. godine i najnoviji dokument Strategija razvoja turizma u FBiH u razdoblju 2008.-2018. godina.

Razvoj turizma u Bosni i Hercegovini je direktno povećanje izvoza Bosne i Hercegovine. Za nas kao malu zemlju nema druge alternative rastu utemeljenom na izvozu, ocjena je ekonomskih analitičara.

U tom smislu i postoje i obaveze i zadaci države Bosne i Hrcegovine kao i njenih entiteta i nižih nivoa vlasti u razvoju saobraćaja i turizma, jer se nigdje u svijetu turizam nije razvio bez pomoći i učešća države.

(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik Parlamentarne skupštine BiH)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar