Ljubav u islamu

Ljubav u islamu

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i
muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Svake gregorijanske godine u mjesecu februaru neki obilježavaju jedan dan kao Dan ljubavi i zaljubljenih, a taj praznik se veže za kršćanskog sveca. Taj dan se slavi samo jedna vrsta ljubavi, ljubav muškarca prema ženi i obratno, te se tako zanemaruju mnoge druge vrste ljubavi. S druge strane, često možemo čuti neosnovane optužbe na račun islama da to nije vjera ili religija ljubavi, za razliku od neke druge koja se nameće kao takva.

Upravo zbog toga ćemo danas i, ako Bog da, u naredni petak govoriti o ljubavi u islamu. Allah, dž.š., u 14. ajetu
sure Ali Imran otkriva prema čemu ljudi najčešće iskazuju svoju ljubav:

„Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.“ (Kur'an, 3:14)

Dakle, neki ljudi osjećaju ljubav samo prema dunjalučkim prohtjevima, a dun'ja označava nešto prizemno, nisko. Ljudima šejtan uljepšava tu prolaznu ljubav kao nešto stalno i zauvječno. Međutim, na kraju ajeta Uzvišeni Allah nam sugerira da je samo On Izvor i Utoka ljubavi, a da su blagodati, prema kojima neki ljudi usmjeravaju svu svoju ljubav, prividne i prolazne.

Stoga i među Allahovim lijepim imenima imaju ona koja ukazuju na Njegovu neizmjernu i vječnu ljubav: Vedud – Onaj koji voli, Velijj – Zaštitnik, Reuf – Saosjećajni... Neki ljudi pretjeraju u ljubavi prema dunjalučkim prohtjevima i blagodatima toliko da ih počnu obožavati i uzimati za svoje idole, pa ih vole onako kako bi trebali Boga voljeti:

„Ima ljudi koji su mjesto Allaha idole prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha...“ (Kur'an, 2:165)

Iz tog razloga su neki Bošnjaci muslimani toliko voljeli, a i danas vole, neke vladare tirane, zalime, diktatore toliko da su se zaklinjali u njih i slike njihove velikih formata po kućama držali. Danas ljudi prave idole i od svojih žena, djece i bogatstva. Vole ih kao što se Bog voli.

Ali istinski vjernici najjače i najviše vole svoga Stvoritelja, Allaha, dž.š.

Neki beduin je pitao Vjerovjesnika, s.a.v.s., za Sudnji dan, pa ga je Poslanik, a.s., upitao:

„A šta si ti pripremio za Sudnji dan?“ Beduin reče: „Ništa posebno, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika.“ Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu reče: „Bićeš sa onim koga voliš!“

(Buhari) Enes, r.a., kaže: „Nakon pojave i prihvatanja islama, ničemu se nismo obradovali kao ovim riječima Poslanika, a.s.: „Bićeš sa onim koga voliš!“

Ta ljubav prema Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku prelijeva se dalje na vjernike. Oni koji su se voljeli u ime Allaha, dž.š., imat će posebne deredže na Sudnjem danu:

„Oni koji su se voljeli u ime Allaha sjedit će na minberima od svjetlosti. Zavidjet će im vjerovjesnici i
šehidi.” (Tirmizi)

Nažalost, kad pogledamo današnje stanje muslimana shvatit ćemo koliko nedostaje te bratske ljubavi među muslimanima i koliko su se obistinile riječi Poslanika, a.s., koji je kazao:

„Među vas se uvukla bolest koja je harala u prošlim narodima: mržnja i zavist. To je britva koja ne brije kosu već vašu vjeru.“ (Tirmizi)

I zaista, ta britva je obrijala iman kod mnogih muslimana, pa se slast imana ne osjeća u našim ibadetima i međuljudskim odnosima. Da bi osjetili slast imana neophodno je, prema riječima Vjerovjesnika, s.a.v.s., da musliman kod sebe njeguje tri osobine:

„Ko bude imao tri osobine, osjetit će slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da zavoli čovjeka isključivo radi Allaha i da mrzi da se vrati u nevjerstvo, nakon što ga je Allah spasio iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru.“ (Buhari i Muslim) Gospodaru naš, povećaj nam ljubav prema Tebi i Tvome Miljeniku, Muhammedu, s.a.v.s. Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dozvoli da u našim srcima bude koliko trun zlobe prema vjernicima, amin!

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf
8. februar 2018. / 3. džumade-l-uhra 1440.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar