Prof. dr. Sadik Bahtić: Kako upravljati rizikom preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić: Kako upravljati rizikom preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić

Rizik, u užem smislu, prema tradicionalnom shvatanju, predstavlja opasnost od gubitka ili štete. U širem smislu, rizik znači mogućnost drukčijeg ishoda, boljeg ili lošijeg, od onog koji se očekivao.

Rizik je dio života. Sve što radimo uključuje rizik. Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji mogu nepovoljno utjecati na sve aktivnosti preduzeća kao i na ostvarenje njegovih ciljeva poslovanja.

Prema ISO uputama rizik je “utjecaj nesigurnosti na ciljeve “. Ta nesigurnost može imati za posljedicu pozitivno ili negativno odstupanje od očekivanih rezultata. Rizik sadrži tri nužna elementa: percepciju je li se neki štetan događaj mogao dogoditi, vjerojatnost da će se on dogoditi i posljedice štetnog događaja koji bi se mogao dogoditi. Svi postojeći oblici biznisa obavljaju se u uslovima promjenljivog okruženja, u kojem dominiraju neizvjesnost i s njom povezani poslovni rizik (od neuspjeha, nepredviđenih gubitaka i sl.). Rizik kao fenomen postoji koliko i čovječanstvo.

On je složena, stalna, neizbježna i neizvjesna pojava, koja čini dio našeg života. Kao sinonim riziku pojavljuje se naša neuvjerenost i nemogućnost da 100% predvidimo bilo koji događaj, čak i onaj najizvjesniji. Prirodno je da ljudi nastoje da izbjegnu rizik, ili da ga svedu na najmanju mjeru.

Zbog toga se oni prilikom izbora između rizika i moguće koristi odlučuju za njihovu optimalnu kombinaciju (alternativu), pri čemu se podrazumijeva mogućnost mjerenja ili ocjene rizika. Rizik je mnogoznačan, višedimenzionalan i kompleksan pojam koji je svakodnevno prisutan u ljudskom životu. U uslovima velike ponude proizvoda, konstantno se povećavaju zahtjevi korisnika, konkurencija postaje jača, zakonski propisi oštriji, jednom rječju, uvećavaju se zahtjevi u vezi kvaliteta nekog tehničkog proizvoda.

Nažalost, u svim fazama životnog vijeka proizvoda moguća je pojava grešaka, koje za posljedicu imaju povećane troškove, a ako se greške ne otklone iste će izazvati nezadovoljavajući kvalitet i nezadovoljstvo korisnika što predstavlja ogroman rizik i enormne posljedice na naše poslovanje ako nemamo uspostavljen sistem upravljanja rizikom. Poslovanje malog ili srednjeg preduzeća uključuje skoro svakodnevno suočavanje s rizikom. Poduzetnici se često oslanjaju na iskustvo i intuiciju u upravljanju rizikom.

Međutim, što je poslovanje složenije, to je važnije identificirati rizike koji bi organizaciju mogli onemogućiti u ostvarenju željenog potencijala.Važno je promišljeno i sistemski upravljati rizicima kako bi se smanjili štetni ishodi i maksimizirali pozitivni rezultati.

Životi ljudi prepuni su rizika od trenutka rođenja kao i životni vijek preduzeća od trenutka postojanja. Može se reći da je cjelokupno upravljanje preduzećem vezano za mogućnost rizika. Svuda gdje postoji ljudska aktivnost koja je vezana za objekte, tehnologije, mašine, proizvode, kretanje ili investiranje prisutni su i rizici. Na same posljedice rizika se, u manjoj ili većoj mjeri, može uticati preventivnim aktivnostima ali uvijek postoje i slučajevi u kojima se ne može ili je neracionalno djelovati preventivno.

U najvećem broju slučajeva se bavimo samo posljedicama rizika, jer je nivo prethodnih informacija o riziku zanemarivo mali ili nikakav. Međutim, danas, kada imamo na raspolaganju moderne informacione tehnologije, razvijenu teoriju rizika i aktuarstvo, olakšano je pitanje mjerenja i kvantifikacije rizika.Rizici su tema koja se ne smije zanemarivati, već s kojom se treba suočiti kako bi se povećali izgledi za opstanak i rast. Iako oni predstavljaju neizvjesnost i negativan utjecaj, ovom kolumnom je prikazana metodologija implementacije upravljanja rizicima FMEA metodom, odnosno kako ih analizirati i suočiti se s njima.

Također, kolumna ima za cilj ukazivanje prisutnosti i ozbiljnosti posljedica nevladanja rizikom koji je prisutan u svakodnevnom životu, svakodnevnoj komunikaciji, svim preduzećima, te samim time na postojanje potrebe za pravilnim upravljanjem rizicima u preduzeću s ciljem opstanka „u igri“ na tržištu.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar