Hutba: Ko ti je dao certifikat da si bolji vjernik od drugog čovjeka?

Hutba: Ko ti je dao certifikat da si bolji vjernik od drugog čovjeka?

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije.

Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Šejh Feriduddin Attar u svom djelu Ilahinama pripovijeda: Neki čovjek odlučio osamiti se i klanjati. I kada je taman počeo klanjati čuo je da je neko ušao u prostoriju. "Sigurno je neki evlija. Ta neće u ovo doba u ovu prostoriju ulaziti niko drugi osim bogougodnika koji je osjetio miris moga ibadeta", pomisli.

Klanjao je tako, plakao, molio, skrušeno padao Bogu na sedždu. Sve do jutra. "Ovaj bogougodnik uživa u mom ibadetu i divi se svakoj mojoj suzi", mislio je. Kada je svanula zora, predade selam i okrenu se da poselami onog bogougodnika, kad tamo: Pas spava na staroj hasuri.

Ovdje je pas simbol čovjekovog nefsa (ega) zbog kojeg su neki ljudi skloni rijaluku (pretvaranju), a rijaluk je po definiciji mali širk. I ako neko pri sebi ima tu osobinu, onda je to stvar između njega i njegovog Gospodara. Međutim, problem za cijelu zajednicu (džemat) nastaje kada takav čovjek počne sebe posmatrati kao mjeru vjere pa druge utjeruje u din.

Možemo od takvih čuti komentar poput ovog: „Dobar je on, samo neće u džamiju i slabo klanja.“ Da li se to ti smatraš boljim od njega? Ko ti je dao certifikat za to!? Ko je tebe doveo u džamiju? Kada te je doveo?! I kako te je doveo?! U džamiju dolaziš da bi bio bolji čovjek, a iz nje izlaziš u svijet da ga boljim učiniš. Allah, dž.š., je boljem od tebe, Vjerovjesniku, s.a.v.s., rekao:

„Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš uputiti, - Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće, i On dobro zna one koji će Pravim putem poći.“ (Kur'an, 28:56)

Pa kaže: „Slabo ima omladine i djece na namazima.“ Ko je odgovoran za njih? Ko ih treba povesti sa sobom u džamiju? Babo i dedo, naravno. Najlakše je na druge krivicu svaljivati za ono što smo mi odgovorni. Lahko je nekom drugom, tuđem djetetu, govoriti: Što te nema u džamiji na namazu? Hajde reci svome sinu, unuku, supruzi... Povedi njih u džamiju i šuti! Pouku će uzeti ko pameti ima.

S druge strane, ima muslimana koji najčešće džamiju vide samo u prolazu ili na kalendaru. Naravno, to je njihova stvar. Čovjeka ne bismo trebali pitati za ono što će ga Bog pitati: Klanjaš li, postiš li...?, već bi ga trebali prije pitati: Jesi li gladan, go i bos, u nevolji nekoj...?

Međutim, problem je što takvi ljudi često imaju kompleks prema onima koji idu u džamiju i klanjaju namaz. Ismijavaju se i pogrdno govore o njima, da su to džamijaši, džamijski golubovi i/ili miševi. Ti ljudi sebe muslimanima nazivaju, a ismijavaju se sa džamijom, namazom, džematom i vjernicima. A ti isti vjernici će ih na Sudnjem danu pitati:

„Šta vas je u Sekar dovelo?" - "Nismo" - reći će - "bili od onih koji su namaz klanjali i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.“ (Kur'an, 74:42-47)

Brate, ne mogu ti biti izgovor za nedolazak u džamiju riječi: „Ne ide mi se u džamiju kad vidim ko sve tamo ide.“ Uzvišeni Allah, u ajetu prije ovog dijaloga vjernika i grješnika, kaže:

„Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio.“ (Kur'an, 74:38)

Dakle, svaki čovjek je zalog onoga šta je stekao od djela na dunjaluku. Stoga, ako kažeš da su u prvom safu danas najgori ljudi, onda ti dođi u džamiju i učini ga boljim.

Uprkos velikom jazu između ove dvije skupine ljudi, postoji jedna veza koja ih spaja. I jedni i drugi umišljaju da sve znaju. Nema teme koja se otvori a da oni nemaju mišljenje o njoj: od dnevnopolitičkih dešavanja, preko fikhskih mes'ela i astronomije do palijativne medicine...

Molimo Allaha, dž.š., da nam upotpuni naše namaze i očisti ih od primjesa rijaluka. Molimo ga da onima koji ne dolaze u džamiju na namaz otvori srca i puteve do nje, amin!

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. januar 2018. / 19. džumade-l-ula 1440.

 

 

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar