Ko je sve ušao u Sabor Islamske zajednice u BiH

Ko je sve ušao u Sabor Islamske zajednice u BiH

Glavna izborna komisija Islamske zajednice u BiH održala je jučer u Sarajevu sjednicu na kojoj su prema važećim Izbornim pravilima verificirani mandati članova Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i članova izvršnih odbora medžlisa. 

MINA donosi spisak verificiranih mandata sabornika sa područja Bosne i Hercegovine prema izbornim okruzima.

Banja Luka:

 1. Muris Abdurahmanović
 2. Smail Đuzel
 3. Besim Šeper
 4. Elvir Mehinagić
 5. Mirsad Hamedović
 6. Omer Veladžić
 7. Miralem Avdić

Bihać:

 1. Hfz. Mehmed-ef. Kudić
 2. Mensur-ef. Ćehić
 3. Alma Šahinović
 4. Sulejman Alagić
 5. Ilijas Harčević
 6. Sakib Džaferović
 7. Osman Hasanbegović

Goražde:

 1. Edin Karaman
 2. Mustafa Bećirević
 3. Edib-ef. Efendić
 4. Emina Šarić-Krajišnik
 5. Hfz. Ahmedin-ef. Bećirspahić
 6. Kenan Kanlić
 7. Emir Oković

Mostar:

 1. Damir Sadović
 2. Ćamil Tabaković
 3. Džemail Ćibo
 4. Ramiz Zahirović
 5. Dževad-ef. Hadžić
 6. Sadet-ef. Bilalić
 7. Tarik Mujanović

Sarajevo:

 1. Hfz. Sadrudin-ef. Išerić
 2. Belma Bešlić
 3. Senad Ćeman
 4. Medina Mulalić-Mehmedović
 5. Fuad Ohranović
 6. Esad Tanović
 7. Edhem Bičakčić
 8. Nedim Matoruga
 9. Azem Mulalić
 10. Mirsad Mujić
 11. Ermin Zahirović
 12. Hilmo Neimarlija
 13. Adis Hrvat

Travnik:

 1. Fatima Ćurić
 2. Saudin Lendo
 3. Vildan Hajić
 4. Elvedin Hamzakadić
 5. Zehrudin-ef. Hadžić
 6. Abdulaziz Rizvić
 7. Suad Jašarević

Tuzla:

 1. Amir Karić
 2. Safet Softić
 3. Enisa Okanović
 4. Mensur Husić
 5. Enver Zerem
 6. Hazim Bašić
 7. Nurdin Peštalić
 8. Fahrudin-ef. Mujanović
 9. Nevres Fatić
 10. Mirza Saračević

Zenica:

 1. Jakub-ef. Salkica
 2. Suvad Isaković
 3. Mustafa Čaušević
 4. Nagib Mujkić
 5. Emira Drnda-Čičeklić
 6. Fuad-ef. Omerbašić
 7. Dževad Hopić

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar