Prof. dr. Sadik Bahtić: Kako političko odlučivanje utječe na ekonomiju BiH?

 Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Politički sistem, kao i političko odlučivanje u njoj, imaju svoje specifičnosti.

Prvo, sve političke stranke imaju identične stavove o pojedinim segmentima političkog sistema, pa ih je nemoguće razlikovati. ( sve se, primjerice, deklarativno zalažu za višepartijski sistem, ljudska prava i slobode, podjelu vlasti i dr.).

Drugo, budući da u Bosni i Hercegovini postoje velike neslaganja o obliku državnog uređenja (federalna ili regionalna država) i obliku političkog režima (većinska ili konsocijativna demokratija), a ti rascjepi imaju u svojoj osnovi nacionalno obilježje političkih stranaka, sve političke stranke koje svoje uporište imaju u istom konstitutivnom narodu zauzimaju ista ili vrlo slična stanovišta o naprijed navedenim aspektima političkog sistema, bez obzira što se inače deklarišu kao socijal-demokratske, narodne, liberalne itd.

Treće, zbog nestabilnosti države i njenog političkog sistema, te činjenice da političke elite izvode svoju legitimnost iz čvrstih stavova o prirodi političkog sistema, ovo pitanje zadržava prvorazredni značaj u društvenom životu Bosne i Hercegovine i za istraživanje naših političkih stranaka.

Što se tiče lokalne samouprave, uobičajeno je reći da stepen njene razvijenosti ukazuje na to koliko je vlast blizu građanima odnosno u kolikoj mjeri oni mogu uticati na uređivanje pitanja koja ih neposredno i svakodnevno dotiču a koja su od lokalnog značaja.

Stoga se smatra da u društvu ima više demokratije i mogućnosti za građansku participaciju ako je lokalna samouprava razvijenija, pogotovo u smislu obima nadležnosti koje pripadaju jedinicama lokalne samouprave.

Ovo je posebno slučaj kada se odgovarajućim zakonima i statutima jedinica lokalne samouprave garantuje korištenje instituta neposredne demokratije pri odlučivanju o pitanjima od lokalnog značaja.

sadik-bahtic2-620x412.jpg - Prof. dr. Sadik Bahtić: Kako političko odlučivanje utječe na ekonomiju BiH?

Prof. dr. Sadik Bahtić

Pitanje pravosuđa je značajno za funkcionisanje pravne države, pogotovo u segmentu poštovanja ljudskih prava i sloboda i ostvarivanja pravne jednakosti građana, što u Bosni i Hercegovini još nije postignuto. Osim razloga koji se nalaze u ideološkoj i političkoj sferi, a koji u praksi otežavaju ili onemogućavaju ostvarivanje jednakosti građana pred zakonom i sudovima, postoje i nedostaci institucionalne prirode koji to onemogućavaju.

Nedovoljno promišljanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i različiti standardi u primjeni zakona u pojedinim pravnim stvarima (npr. u oblasti krivičnog prava) su doveli do različite sudske prakse u smislu različitog kvalifikovanja pojedinih ponašanja kao protivpravnih i, shodno tome, do različitih presuda licima koja su izvršila ista djela ali su imala tu (ne)sreću da im sudi određeni entitetski ili državni sud.

(Autor je univerzitetski profesor i poslanik Parlamentarne skupštine BiH)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar