O nemoralnim nakazama i bešćutnim nesretnicima

O nemoralnim nakazama i bešćutnim nesretnicima

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Poštovana braćo!

Svi mi ovdje dobro znamo da je konzumiranje alkohola i ostalih opijata haram, kategorički zabranjeno po Kur'anu i Sunnetu, te da su svi oni koji imaju doticaja s tim porocima prokleti. I onaj koji se Boga boji, pravi vjernik, u to ne zalazi i toga se čuva.

Međutim, šta ćemo sa onima koji se Boga ne boje niti drže do vjerskih propisa. Šta ćemo sa nemoralnim nakazama poput onog iz Novog Travnika koji vozeći pijan ubi majku i kćer!? Šta ćemo sa onim bešćutnim nesretnikom iz Bihaća koji je jučer ubio troje svoje maloljetne djece, a onda izvršio samoubistvo vješanjem?

Koliko takvih poput njih dvojice hoda slobodno našim ulicama i gradovima!? Šta rade oni koji su odgovorni da pometu sa ulica propalice i hrsuze, koji uznemiravaju i dovode u opasnost normalan i pošten svijet!? Zašto ljudi šute nakon svega? Zato što je danas u svijetu i kod nas uveliko prisutan jedan težak opijum – a to je strah. Strah od Božijih stvorenja, umjesto strah od Boga, dž.š.

Ljudi se boje za svoju egzistenciju, a njihova egzistencija i nafaka je od Boga. Ljudi se boje drugih ljudi, a sve ih je stvorio Jedan Gospodar, Allah Uzvišeni. Onaj ko se Boga boji – taj uspravno stoji i ničeg drugog se ne boji. Onaj ko se Boga ne boji – taj tetura stazama života opijen strahom od svega drugog. Putem straha se danas vlada i manipulira ljudima. Mnogi iz straha pristaju da im se ograniči sloboda i uzmu njihova prava. Iz straha, kojim se manipulira, danas napadaju Druge i drugačije.

Ima jedan eksperiment u psihologiji, gdje su stavili pet majmuna u kavez, objesili bananu i postavili ljestve. Kada god bi neki majmun krenuo da se penje uz ljestve da dohvati bananu, one druge majmune su prskali hladnom vodom. Nakon što su to ponovili nekoliko puta, majmuni su najednom počeli sprječavati onog majmuna koji bi se usudio krenuti uz ljestve. Najzad su izvadili jednog majmuna a ubacili novog. Ovaj novi majmun je nagonski krenuo da dohvati bananu, a ovi „stari“ majmuni su ga ščepali i počeli tući. To se ponovilo sa svakim novim majmunom. Iako su na kraju u kavezu ostali samo „novi“ majmuni, nijedan od njih se nikako nije usuđivao prići ljestvama, jer takvo su stanje zatekli, tako je oduvijek bilo, takav je sistem!

Isto tako, mnogi ljudi iz straha odustaju od istine i svojih prava. I što je još gore, pristaju na sistem izvrnutih vrijednosti i postaju indolentni prema zulumu i nemoralu u društvu. A preče bi im bilo da se Boga boje, jer „nema straha do Allahovog straha“ – kaže narodna izreka. Uzvišeni Allah kaže:

„O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.“ (Kur'an, 22:1-2)

A oni koji se kolebaju i kalkulišu, strahujući za posao ili neku drugu privilegiju ako pravedno postupe ili kažu istinu, neka poslušaju riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., upućene Abdullahu ibn Abbasu, r.a.:

”Dječače, naučit ću te nekoliko riječi: Čuvaj Allaha, pa će i Allah tebe čuvati. Čuvaj Allaha pa ćeš Ga uvijek pred sobom naći (kad Ga zatrebaš). Kad moliš, moli Allaha. Kad pomoć tražiš, traži je od Allaha. I znaj, da se čitav svijet okupi da ti i najmanju korist donese, ne bi donijeli osim ono što ti je Allah odredio i propisao. A da se, opet, čitav svijet okupi da ti neku štetu nanese, ne bi ti nanijeli osim one koju ti je Allah odredio i upisao. Pera sudbine su odložena, a stranice se osušile (tj. sve je određeno i zaključeno)." (Tirmizi)

U drugoj predaji stoji: "Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga pred sobom. Sjeti se Allaha kada si u blagostanju, sjetit će te se kada si u teškoći. Dobro znaj, što te promaši, nije te moglo pogoditi, a što te pogodilo nije te moglo promašiti. Znaj da pobjeda dolazi sa strpljivošću, a veselje s tugom, te da u svakoj poteškoći ima olakšanje." (Ahmed, Hakim)

Neka nam je Uzvišeni Allah na pomoći, a On je kadar svemu!

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. decembar 2018. / 7. rebi'u-l-ahir 1440.

 

 

 

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar