Izdaja emaneta je izdaja Allaha i Njegovog Poslanika

Izdaja emaneta je izdaja Allaha i Njegovog Poslanika

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Poštovana braćo, prošli put smo govorili o ljubavi prema Vjerovjesniku, s.a.v.s. Zaista naš iman neće biti potpun dok nam on ne bude draži od nas samih, naših porodica, imetka i cijelog svijeta. Danas ćemo govoriti o onome što tu ljubav može poništiti i ukaljati. O onome od čega strahuju svi ašici i što najteže pada svakome ko voli i ko je voljen. To je izdaja.

Za vrijeme bitke na Hendeku, na vrhuncu te Bitke živaca, desila se velika izdaja jevrejskog plemena Benu Kurejza, jer su prekršili dogovor sa Poslanikom, a.s., i tako doveli u delikatnu situaciju medinske muslimane. Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., stavio pod opsadu njihovu utvrdu, da bi nakon dvadest i jednog dana vođe Benu Kurejze pristali na predaju. Zatražili su da im Muhammed, a.s., pošalje Ebu Lubabu ibn Abdul-Munzira, s kojim su imali jake prijateljske veze od prije, pa da im on presudi umjesto Poslanika, a.s. Kada je Ebu Lubaba došao oni su ga pitali za savjet, a on je, priklonivši im se zbog svoje porodice i imetka, pokazao rukom ispod vrata, aludirajući tako da će biti pobijeni ako se predaju. Kasnije je izjavio da nije ni koraknuo a već je osjetio kako je izdao Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Shvativši to, otišao je u Poslanikovu džamiju i sam sebe privezao za jedan stub, zarekavši se da će tu ostati dok ne umre od gladi i žeđi ili dok mu ne bude oprošteno. Prenosi se da je nakon desetak dana došla Objava u kojoj Uzvišeni Allah kaže:

„O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte, i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika. O vjernici, ako budete Allaha svjesni, On će vam kriterij (u srca) darovati i preko pogrešaka vaših će preći i oprostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna.“ (Kur'an, 8:27-29)

O riječima Uzvišenog: ″emanete ne proigravajte″, Ibn Abbas, r.a., kaže: „Emanet jesu poslovi koji su povjereni ljudima, tj. farzovi. Pa kada se kaže: Ne proigravajte ih, to znači: Ne zanemarujte ih.“ A u drugoj verziji prenosi se da je rekao: „Nemojte varati Allaha i Njegovog Poslanika ostavljanjem njegovih sunneta i neposlušnošću prema njemu.“ A Es-Suddi je to protumačio ovako: „Ako ljudi iznevjere Allaha i Njegovog Poslanika, oni su time već iznevjerili svoje emanete.“

Tako je Ebu Lubabe iznevjerio emanet zastupništva Vjerovjesnika, s.a.v.s. Po mnogim učenjacima, citirani ajet je općenit i odnosi se na sve muslimane i emanete do Sudnjeg dana. Zapitajmo se koliko mi držimo do svojih emaneta ili možda sve više iznevjeravamo svoga Poslanika, a.s. Naše porodice su nam emanet, zatim poslovi i obaveze koje smo preuzeli, a posebno emaneti vjere i domovine.

Da li izdajemo Pejgambera kada dozvoljavamo sebi i svojim porodicama da ostavljamo i zanemarujemo njegov sunnet (životni put), a slijepo slijedimo neke tuđe puteve i loše uzore? Da li izdajemo sunnet Poslanika, a.s., i svoju islamsku tradiciju kada izbjegavamo dati svome djetetu neko od imena njegovih unuka (Hasan i Husejn) ili supruga (Hatidža, Safija...) ili ashaba (Omer, Osman, Abdulah...), jer su „staromodna“? Gdje je tu ljubav prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.? Ko su uzori (modeli identifikacije) nama i našoj djeci? Jesu li to Poslanik i njegovi ashabi ili su to kojekakvi glumci, pjevači/ce i yutuberi?!

Od Esme, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike kazivao: „Ja ću boraviti kod svoga Havda (vrela), iščekujući ko će mi se pridružiti. Tada će neki biti odvedeni od mene, a ja ću reći: 'Moj ummet (to su moji sljedbenici)!' Biće mi rečeno: 'Ne znaš ti da su se oni poslije okrenuli od tebe!'“ (Buhari)

Molim Allaha, dž.š., da nas pomogne u ispunjavanju naših emaneta i sačuva nas licemjerstva i izdaje. Molimo Ga da nas učini od onih koji će na Ahiretu biti u društvu našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., pored njegovog Havda, i molimo Ga da nas sačuva iskušenja koja će biti uzrok da budemo odvedeni od Pejgamberovog Havda, amin!

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. novembar 2018. / 22. rebi'ul-evvel 1440.

 

 

 

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar