Kako šejtan kruži čovjekom?

Kako šejtan kruži čovjekom?

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome.

Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Kada je Uzvišeni Allah stvorio prvog čovjeka (Adema, a.s.) od ilovače, a prije nego mu je udahnuo dušu, postavio ga je u jedan dio džennetskog vrta. Predaja kaže da mu je šejtan Iblis prišao, zatim ušao kroz usta i grkljan do stomaka i izašao na donji otvor. Potom je ušao kroz nos do mozga i izašao na uši. U čudu i arogantno se pitao: „Hm, ovo da bude namjesnik na Zemlji!?“ Stoga svaki čovjek koji dođe na dunjaluk na neki način osjeća to šejtansko prisustvo. Poslanik, alejhi selam, nam to potvrđuje kada kaže: „Zaista šejtan kola (kruži) čovjekom kao što kruži krv (u njegovom tijelu).“ (Muttefekun alejh)

Čovjeku se desi da zbog gafleta (nemara) prema svome Gospodaru pogriješi, a kada mu se zamjeri zbog toga on krivicu prebacuje na šejtana. A da li je šejtan isključivo kriv za naše grijehe i prijestupe? Haris Muhasibi, poznati islamski učenjak i pobožnjak, komentirajući navedeni hadis postavlja tri pitanja:

Prvo pitanje: Na koji to način šejtan kôla (kruži) čovjekom?

U Kur'anu se kaže da je šejtan rekao Gospodaru: „E zato što si odredio pa sam u zabludu pao', reče (Iblis), 'kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati, pa ću im i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!' 'Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen!', reče On (Uzvišeni Allah), 'Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom doista ću džehennem napuniti!“ (Kur'an, 7:16-18)

Muhasibi, pozivajući se na ove ajete, tvrdi da je šejtanima samo data moć da s velike daljine šapuću čovjeku, ubacuju mu zle misli u srce jer, kako se razumije iz navedenog ajeta, Iblis je bio protjeran na Zemlju a naši praroditelji, Adem i Hava, alejhimesselam, ostali su na nebu, u džennetu, pa im je šejtan sa Zemlje šaptao, nagovarao ih, šta da čine. Kasnije su se njih dvoje kajali, izvinjavali, Uzvišenom Allahu za kršenje zabrane, no šejtan ih jeste nagovarao ali su ipak njih oboje krivi što su ga poslušali. Tako ni nas, njihove potomke, ne može šejtan ni na šta silom natjerati, ali ako smo u gafletu (nemaru) može nas lakše na zlo nagovoriti.

 

Drugo pitanje: Da li šejtan može tačno znati o čemu to čovjek razmišlja, odnosno ima li moć čitati ljudske misli?

Ne, kaže Haris Muhasibi, ne može šejtan znati šta čovjek misli. Ali kada želi napakostiti čovjeku, šejtan počne pratiti sve što čovjek radi: gdje ide, s kime se druži, šta govori, pa tako sazna sve o čovjeku i njegovim sklonostima. I dva bliska prijatelja kada se susretnu, odmah prepoznaju jedan na drugom da li je neki od njih veseo ili tužan. Tako i nas iskreni prijatelj pita: „Mašallah, nešto si veseo, šta se to mubarek dogodilo?“, ili nam kaže: „Ah, nešto si tužan, nešto te tišti, pa reci mi, šta se to desilo?“ Shodno izrazu lica, čehri, možemo prepoznati promjene kod drage nam osobe. Mudraci ovako kažu: „Lijepa i draga stvar ili događaj daje licu sjaj, ukrasi ga i uljepša, a razumu i mislima daje snagu. Ružna stvar ili događaj iskrivi lice, a optereti i oslabi misli.“

Treće pitanje: Može li šejtan, želeći osobu odvratiti od činjenja većega dobra, nagovarati čovjeka da učini neko drugo, manje dobro?

Ne, ponovno kaže Muhasibi, šejtan nikada ne nagovara čovjeka ni na kakvo dobro, ni malo ni veliko, jer kakvo god dobro čovjek uradi, Uzvišeni Allah će ga nagraditi, a prokleti šejtan mrzi da čovjek dobije bilo kakav vid Božije naklonosti. Iz ovoga razlog Abdu-l-Kadir Gejlani, čuveni islamski alim i pobožnjak, upozorava da ako nekoga šejtan nagovara na kakvo dobro, valja mu se dobro pripaziti jer se sigurno iza toga krije nešto loše po čovjeka.

Prokleti šejtan nagovarat će vjernika na činjenje dobra samo ako lično njemu, šejtanu, prijeti bol ukoliko čovjek ne uradi neko dobro. Tako hazreti Mevlana Rumi, k.s., kazuje da je prokleti Iblis budio ashaba Muaviju, r.a., na sabah jer je strahovao da ako ovaj prespava sabah toliko će se kajati da će mu Uzvišeni Allah podariti još veći duhovni stepen i naklonost, a to je šejtanu mrže nego da ovaj ustane na vrijeme za namaz.

Eto, tako nam Haris Muhasibi objašnjava hadis-i šerif u kojem se kaže da šejtan kôla (kruži) čovjekom. Da bi se zaštitili od šejtanskog djelovanja i vesvesa potrebno je što češće spominjati Uzvišenog Allaha (zikr) i zahvaljivati Mu na blagodatima, klanjati namaz skrušeno i na vrijeme, učiti Kur'an i činiti što više hajra. Odnosno trebamo se držati one narodne: „Treba šejtanu zatvoriti vrata.“

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. oktobar 2018. / 17. safer 1440.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar