"Ima muslimana koji se čak usuđuju uzurpirati i oskrnaviti vakuf"

"Ima muslimana koji se čak usuđuju uzurpirati i oskrnaviti vakuf"

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome.

Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

            Ebu Bekr, r.a., je imao pomoćnika koji mu je kupovao i donosio hranu koju je konzumirao. Svaki put bi ga upitaj odakle i kako ju je stekao. Međutim, jednom prilikom je zaboravio i tek se sjetio kad je iftario hranom kojom ga je taj pomoćnik poslužio. Kada mu je ovaj spomenuo da je tu hranu kupio zaradom od gatanja (proricanja), Ebu Bekr je stavio prste u usta i s mukom povratio hranu koju je pojeo. Ljudi se mu u ćudu govorili da ima opravdanje jer nije znao, ali on im je odvratio: „Tako mi Allaha, kada bi mi duša izašla povraćanjem ja bih nastavio povraćati haram hranu koju sam pojeo. Svako tijelo koje se hrani haramom džehennemska vatra mu je najpreča!“

Zato Uzvišeni Allah u suri el-Bekare upozorava da se ne konzumira imetak svjesno stečen na nepošten način:

„Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!“ (Kur'an, 2:188)

Ovo se posebno odnosi na one koji koriste svoj ili tuđi položaj da bi pribavio neku korist za sebe. Tako je hazreti Aliji, r.a., došao brat mu Akil sa molbom da mu posudi novca kako bi vratio veliki dug koji je imao. Kada je vidio da je i sam Alija siromašan, predložio je da mu dadne iz Bejtu-l-mala, pa će on u dogledno vrijeme vratiti. Hazreti Alija, r.a., mu reče da imetak iz državne blagajne nije njegov, već ako želi doći do imetka neka uzme sablju i zajedno s njim opljačka kakvu karavanu. Kada Akil primjeti da je to haram i očita otimačina, Alija mu reče: „Ono što ti od mene tražiš je veća i gora pljačka (otimačina)!“

Ponekad se desi da lopovluk i uzurpaciju učini neko ko se prikazuje kao vjernik, pobožnjak i dobročinitelj. Na Sudnjem danu će mu sve to biti ništavno zbog harama u koji je tajno zalazio. Rekao je Vjerovjesnik, s.a.v.s.: „Doći će ljudi iz mog ummeta na Sudnji dan sa dobrim djelima poput brda Tihame, pa će im Allah sve to u prah pretvoriti“, a Sevban, r.a., reče: 'Opiši nam ih, Allahov Poslaniče, bojimo se da i mi ne budemo od njih', a Poslanik, alejhi selam, reče: 'Oni su od vas, klanjaju kao što i vi klanjate, poste kao što i vi postite, čak imaju udjela i u noćnom namazu, ali kada se osame sa Allahovim haramima, prekrše ih.“ (Ibn Madže)

Jedna od najtežih otimačina je uzurpacija vakufske imovine. Inače, stara ulema je govorila: „Čuvaj se da ne oskrnaviš tri vava (و): vakuf, vasijet (oporuku) i veraset (nasljedstvo); jer ako to učiniš na sebe si navukao prokletsvo Allaha, meleka i ljudi.“

Poslanik, a.s., je kazao: „Ko nepravedno prisvoji jedan pedalj zemlje biće mu (na Sudnjem danu) o vrat okačeno od svih sedam zemalja.“ A u drugoj predaji se kaže: „Uzvišeni Allah će ga natjerati da kopa kroz svih sedam zemalja onoliko koliko je uzurpirao, a zatim će mu biti obješeno o vrat.“ (Buhari)

Nažalost, iako većina nas zna koliki je grijeh uzurpirati nešto tuđe, među nama ima onih koji sebe smatraju pravim vjernicima a ljudima uzimaju imetak na nepošten i podmukao način. Allahov Poslanik, s.a.v.s., tim ljudima negira potpunost imana i ukazuje da takvim postupcima oni svoj iman okrnjavaju i prljaju: „Kada krade nije vjernik (potpun), niti kada nešto uzurpira, a ljudi ga gledaju.“ (Buhari)

Ima muslimana koji se čak usuđuju uzurpirati i oskrnaviti vakuf. Evo šta je rahmetli hafiz Mahmud ef. Traljić zabilježio o tome: „Nisam nimalo sujevjeran, ali tri stvari potpuno vjerujem:

- Mustajbeg Fadilpašić, sarajevski gradonačelnik, onog dana kada je potpisao da se veliko groblje Čekrčinica preda državi da se otvori veliki park, isti dan silazeći niz basamake u opštini pao je i umro.

- Mustajbeg Halilbašić, komesar u Vakufskoj direkciji, potpisao je da se turbe Ajnidedeta i Šemsidedeta prema Alipašinoj džamiji pomaknu za nekoliko metara da bi se proširila ulica. Taj dan rekao je Ahmedagi Novaliji: „Ahmedago, proširiće se Aleksandrova ulica. Danas sam potpisao da se uklone Ajnidede i Šemsidede za nekoliko metara.“ Isti dan za ručkom je umro kod kuće.

- Hidajetbeg Kulenović, vršilac dužnosti direktora Vakufske direkcije i član Naibskog odbora Ulema Medžlisa u Sarajevu potpisao je rješenje da se Veliko groblje na Vratniku ekshumira i da se na tom lokalitetu podigne osnovna škola. Isti dan na akšam u džamiju zakasnio je u džemat pa je klanjao na sofi pred džamijom. Pao je i umro.“

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. oktobar 2018. / 10. safer 1440.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar