Hutba mladog imama: Precrtajmo već jednom one koji se kriju iza velikih parola...

Idriz ef. Bušatlić, mladi imam iz Gornjeg Vakufa, održao je ovog petka hutbu u kojoj je na krajnje poučan način govorio o predstojećim Općim izborima i izborima unutar Islamske zajednice u BiH.

Razmislimo...

Hutbu prenosimo u cijelosti:

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Učitelj svijeta, naš voljeni Poslanik, s.a.v.s., je jedne prilike kazivao ashabima:

„U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica ljudi koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom mole Allaha džellešanuhu da im oslobodi ulaz, i to pomoću dobrih djela koja su ranije učinili.

Prvi započe: »Moj Gospodaru, imao sam vrlo stare roditelje, a i svoju porodicu i poslugu. lpak nikome od porodice i posluge nisam davao večernji napitak mlijeka prije njih. Jednog dana se dogodilo da sam, tragajući za ispašom, otišao podalje od njih i nisam se uspio vratiti prije nego što su oni zaspali. Ja sam pripremio njihov večernji napitak i mada su oni spavali, ja nisam nikome od porodice i posluge htio dati da pije prije njih.

Tako sam, držeći maštrafu u ruci, dočekao zoru. Kada su se probudili dao sam im njihov napitak. Moj Gospodaru, ako sam sve ovo učinio radi Tvoga zadovoljstva, izbavi nas iz ovoga u čemu smo i otkloni ovu stijenu.«

Tada se stijena malo pomjerila u stranu, ali ne toliko da bi mogli izaći iz špilje. Tada je, kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, drugi od njih rekao: »Moj Gospodaru, imao sam bližu rođaku koju sam strastveno volio. Htio sam je imati, ali se ona odlučno ustezala. Međutim, kada je usljed velike suše bila nastupila glad, došla mi je i ja sam joj dao stotinu i dvadeset dinara (zlatnika) pod uvjetom da mi se prepusti.

Pristala je na to, i kada sam je gotovo imao, ona mi reče: 'Boj sa Allaha! Ne dozvoljavam ti da bespravno otpečatiš pečat djevičanstva moga!' Kada sam čuo njezine riječi, odustao sam od namjere i ostavio sam je, iako mi je i tada bila najdraže biće. Ostavio sam joj i zlatnike koje sam joj ranije dao. Moj Gospodaru, ako sam ovo učinio za Tvoje zadovoljstvo, izbavi nas iz ovoga u čemu smo.«

I tada se stijena još malo pomjerila, ali opet nedovoljno da bi mogli napustiti špilju. Tada je, priča dalje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, treći od njih rekao: Moj Gospodaru, jednom sam unajmio radnike da mi rade i kada su završili posao, svima sam isplatio zarađenu nadnicu, samo je jedan od njih otišao ne uzevši svoga dijela. Ja sam iznos koji mu je pripadao investirao tako da se višestruko povećao.

Nakon izvjesnog vremena došao mi je taj čovjek i rekao: 'Allahov robe, isplati mi onaj moj iznos! Sva ova krupna i sitna stoka (deve, krave, ovce) kao i pastiri, sve je tvoje' - odgovorio sam mu. 'Ne izigravaj se sa mnom, Allahov robe', - reče on. 'Ne, ja se zaista ne šalim' - odgovorih ja. I tada on uze sve to blago i otjera, ne ostavivši ništa. Moj Gospodaru, ako sam učinio ovo za Tvoje zadovoljstvo, izbavi nas iz ovoga u čemu smo. Tada se stijena potpuno pomjerila sa ulaza, i oni su izašli i nastavili svoje putovanje.“ (Buharija)

Ovaj Poslanikov hadis u sebi sadrži duboke socijalne pouke i poruke. On nas uči da stijene i prepreke koje nam se nađu na životnom putu uklanjamo dobročinstvom i brigom o pravima drugih ljudi. Također, podstiče nas da se zalažemo i sudjelujemo u dobru, jer ćemo i mi sami imati udjela i koristi od njega još na dunjaluku. Isto tako, onaj ko se bude zalagao i sudjelovao u zlu neka zna da će imati udjela u kazni za njega i da će mu se ogromne stijene i prepreke navaliti na životni put, kao što ih je on drugima svalio na pleća. U tom smislu Uzvišeni Allah kaže u 85. ajetu sure En-Nisa:

„Onaj ko se bude za dobro zalagao - biće i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao - biće i njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi.“ (Kur'an, 4:85) Stoga, dragi brate, zalaži se za dobro i pomaži druge. Sjeti se riječi Poslanika, alejhi selam: „Allah je na pomoći Svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu muslimanu.“ (Muslim)

Imajmo ovo na umu tokom predstojećih političkih izbora i izbora u našoj Islamskoj zajednici. Podržimo i zauzmimo se za one koji sudjeluju u dobru i zalažu se da bude dobro cijeloj zajednici, a ne samo njima. Distancirajmo se i precrtajmo već jednom one koji se kriju iza velikih parola, a ustvari potpiruju i sudjeluju u zlu i mržnji. Na to nam i Bog skreće pažnju u suri El-Maide: „Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu; Allaha se bojte, On je taj koji žestoko kažnjava!“ (Kur'an, 5:2)

Molimo Uzvišenog Allaha da nam pokaže stvari onakvim kakve one uistinu jesu. Molimo Ga za blagodat imana i sabura, pa da budemo od onih koji se zalažu za dobro i da prepoznamo takve među nama. Bože, sačuvaj nas da budemo iskušenje zulumćarima i onima koji se zalažu za zlo, amin!

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. septembar 2018. / 11. muharrem 1440.

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar