Novalić prekinuo sjednicu Vlade FBiH kod rasprave o slučaju "Isović"

Novalić prekinuo sjednicu Vlade FBiH kod rasprave o slučaju "Isović"

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je na pres-konfereciji obrazložio da je sjednicu Vlade od 8. februara prekinuo u momentu kada je, na prijedlog ministrice finansija Jelke Milićević, trebalo da bude razmatrano poništenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Na prekid sjednice premijer se, kaže, odlučio jer je želio da zaštiti principe javnosti, zakonitosti i transparentnosti rada Vlade.

- Na to me je obavezivao Poslovnik o radu Vlade FBiH, koji u članu 10 jasno utvrđuje da premijer, pored ovlasti utvrđenih Ustavom Federacije i zakonom, osigurava javnost, zakonitost i transparentnost rada Vlade. To je bio osnovni razlog jer moram priznati da nisam bio uvjeren da je u slučaju prijedloga ove tačke zakon ispoštovan. Vlada Federacije BiH je 15. 6. 2017. godine donijela odluku o raspisivanju javnog natječaja za direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH i zadužila Agenciju za državnu službu i Ministastvo finansija da u skladu s propisanim nadležnostima provede ovu proceduru", kazao je Novalić i dodao:

"Naime, direktor i zamjenik direktora Poreske uprave po svom statusu su rukovodeći državni službenici. Agencija za državnu službu je, postupajući u skladu s ovom odlukom Vlade FBiH, a po članu 31. Zakona o državnoj službi FBiH, konkurs raspisala 13.10.2017. godine. Istovremeno je Ministarstvo finansija u sastav komisije za izbor ovih rukovodilaca imenovalo dva člana iz ovog ministarstva i jednog zamjenskog člana, dok je Agencija za državnu službu predložila jednog člana s federalne liste eksperata. Treba istaći da je na navedni sastav komisije, u toku postupka došla samo jedna žalba, koju je Odbor za žalbe Federacije BiH odbio kao neosnovanu. Interesantno je da se kandidat koji se žalio kasnije uopšte nije pojavio na obavezujućim ispitima znanja",  kazao je premijer novinarima.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar