Čitamo li Božje znakove?!

Čitamo li Božje znakove?!

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! On je utočište svakome. Rodio nije i rođen nije, i niko Mu ravan i sličan nije. Salavat i selam na Pečata vjerovjesnika i poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., Njegovu časnu i čistu porodicu – Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, uzoritu ulemu, čestite šehide, na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke – koji su nosili, koji danas nose i koji će do Sudnjega dana nositi u svome srcu Kelime-i šehadet, amin!

U jednoj predaji Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazuje da će ljudi u Ahiri zemanu, u sutonu ovog svijeta, vidjeti mnoge čudne stvari i pojave koji će ih toliko zbunjivati i frapirati da će se pitati: 'Da li nam se ovo pričinjava? Ovo nismo mogli ni zamisliti.' „Kada to vidite“, veli Poslanik, „spomenite Allaha i znajte da su to predznaci Sudnjeg dana.“ (Taberani, Bezzar)

Svjedoci smo da je svijet već odavno bez kompasa, dezorjentisan, mnoge čudne stvari i pojave se dešavaju, ljudi su zbunjeni i apatični, i kao da velika većina samo čeka da se desi neka kataklizma, odnosno nastupanje Sudnjeg dana. Paradoksalno je da najčešće o Smaku svijeta govore poricatelji (kafiri) i dvoličnjaci (munafici). O tome nam Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: „Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?“ (Muhammed, 18.)

U hadiskim zbirkama se nalazi dosta Vjerovjesnikovih izreka o predznacima Sudnjeg dana. Tako se prenosi da je rekao: „Od predznaka Sudnjeg dana je da će vrijeme brzo prolaziti, umanjit će se djela, ubacit će se pohlepa (u srca ljudi), pojavit će se mnoge fitne (smutnje), umnožit će se zemljotresi i el-herdž (a to je ubijanje).“ Drugom prilikom je kazao: „Neće nastupiti Sudnji dan dok se ljudi ne budu natjecali u izgradnji zgrada, i dok čovjek prolazeći pored kabura drugog čovjeka ne kaže: 'Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.'“ (Buhari)

Allahov Poslanik, a.s., je govorio o predznacima Sudnjeg dana, a i mi danas govorimo, zato da bi se o njima razmišljalo, zbog opomene i da bi se povećala svjesnost o Vladaru dana Sudnjeg i činila dobra djela na vrijeme. Kažemo na vrijeme, jer kad se neki predznaci Sudnjeg dana obistine neće biti od koristi čovjeku to što će povjerovati ako prije nije bio vjernik. U Kur'anu stoji: „Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: 'Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!'“ (El-En'am, 158.)

Ako je čovjek svjestan i uzima pouku, požurit će sa tevbom i istigfarom, sa činjenjem dobrih djela, prije nego Sunce iziđe sa zapada. Zabilježeno je da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Sunce ne iziđe sa zapada. A kada ono iziđe sa zapada, i to ljudi vide, svi će povjerovati, ali tada nikome neće koristiti to što će povjerovati ako prije toga nije bio vjernik i činio dobra djela.“ Sudnji dan će nastupiti u tren oka ili još brže, kako to Kur'an veli, i ljudi će biti zatečeni, kao što kaže Poslanik, a.s.: „Doista će nastupiti Sudnji dan tako da dvojica ljudi koji budu razastrli svoju robu između sebe niti će je uspjet prodati niti pokupiti. Doista će Sudnji dan nastupiti tako da čovjek koji se bude udaljavao od pomužene deve neće stići popiti mlijeko. Doista će nastupiti Sudnji dan a čovjek će popravljati pojilište za stoku, i neće je uspjeti napojiti iz njega. Doista će Sudnji dan nastupiti tako da čovjek koji bude prinio zalogaj svojim ustima neće ga stići pojesti.“ (Buhari)

Islamski učenjaci kažu da je onome ko umre već nastupio Sudnji dan, i stoga čovjek treba biti uvijek pripravan za njega. U ajetu koji slijedi odmah iza ajeta kojeg smo na početku citirali, Uzvišeni Allah nas podučava kako da se spremamo za taj Dan, pa kaže: „Znaj da nema boga osim Allaha, a zatim traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.“ (Muhammed, 19.)

Dakle, prvo i osnovno je da čovjek spozna Tevhid – Jednoću Allaha, dž.š., i da živi u skladu s tim. Zatim čovjek treba da svoj život prožme zikrullahom – spominjanjem Allaha Uzvišenog. Trebamo se navikavati da često govorimo riječi: subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, estagfirullah, mašallah... Možda nas zatekne smrt ili Sudnji dan dok spominjemo Allaha, dž.š.

Molim Uzvišenog Allaha da nam učvrsti srca u dini islamu, podari nam iskrenost u djelima i naviku da Ga često spominjemo, amin!

(Hatib Idriz ef. Bušatlić, džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vaku; 26. januar 2018. god. / 9. džumadel ula 1439. H. g.)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar