Dr. Sedad Bešlija: Zašto se Jerusalem proglašava izraelskim glavnim gradom?

 Piše: Sedad Bešlija

Potrebno je znati da ideologija "rasnog imperijalizma" počiva na četiri osnovna uvjerenja:

  1. Benu Israil (Izrailićani) su odabrana rasa. Prema cionističkoj filozofiji oni su ljudi, ostali narodi su majmunska vrsta. Oni su gospodari, ostali treba da im služe.

  2. Izrailićani koji su bačeni u progonstvo moraju se sakupiti u Jerusalemu (Kudsu).

  3. Stvoriti Veliki Izrael na Arz-i Mev'udu (Obećanoj zemlji). Ta teritorija obuhvatit će zemlje od Nila do Eufrata zajedno s Medinom.

  4. Dolazak Mesije koji će sjesti na Davudov tron i upravljati svijetom.

Nakon što rasni imperijalisti nisu uspjeli kupiti palestinsku zemlju od osmanskog sultana Abdulhamida II, 29. augusta 1897. godine u Bazelu se dogodio I. Svjetski cionistički kongres.

Na čelu je bio austrijski novinar Teodor Herzel. Okupilo se 200 delegata. Zaključili su da ruše sultana s prijestolja, konačno unište Osmansku državu te islam izbrišu s lica Zemlje u narednih stotinu godina. Prve dvije aktivnosti su brzo ispunili.

Na pomenutom kongresu postavljeni su i sljedeći ciljevi: U prvih 50 godina osnovati državu Izrael (što se dogodilo 1948.), u drugih 50 godina proglasiti Jerusalem gl. gradom Izraela (što pokušavaju sa dvije decenije zakašnjenja) i u trećih 50 godina stvaranje Velikog Izraela!

Mirom u Sevru 1919. bili su nadomak ostvaranja svog konačnog cilja, ali je otpor muslimana i turskog naroda spriječio takav razvoj situacije. Mir u Lozani koji je i danas aktuelan, za njih predstavlja time out. Palestinske intifade i druge borbe u toku 20. stoljeća ispriječile su se rasnim imperijalistima za ostvarenje njihovog sna.

Međutim, oni neće odustati. To je njihova vjera.

Ali, zaboravili su nešto: Allah je čuvar islama. Dao je obećanje i on će ga oživjeti. Na kraju će pobjeda pripasti islamu. Sa ovim ili nekim drugim muslimanima!

„Gdje da uzvikuješ slobodu koju svijet neće da čuje? Probudi se i uzdigni, Božiji rob nije za obeshrabrenja kad se nova zora ka proplanku diže. Jake riječi lome i kamena srca pa neka narod upozna i snagu tvoju... Podigni zastavu ma gdje god bio ohrabri se u svojoj slabosti zašto bi se od ljudskog bića krio? Ti danas nemaš pravo na šutnju danas su naši glasovi odjeci za slobodu, slobodu namirisanom miskom“

(Iz poeme Palestine „Na kapiji domovine“ Kemala Obada, 2012.)

( Autor  je doktor historijskih nauka i član Vijeća Instituta za istoriju iz Sarajeva)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar