Zima je proljeće vjernika

Zima je proljeće vjernika

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! On je utočište svakome. Rodio nije i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Salavat i selam na Pečata vjerovjesnika i poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., Njegovu časnu porodicu, Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, uzoritu ulemu, čestite šehide, na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke – koji su nosili, koji danas nose i koji će do Sudnjega dana nositi u svome srcu Kelime-i šehadet, amin!

            Allah, dž.š, je ljudima darovao dva oka, ali većina ljudi danas gleda samo na jedno oko – oko materijalizma. On, Allah, je ljudima podario dva uha i jedan jezik, ali većina danas sluša samo jednim uhom a govori kao da dva jezika ima. Plemeniti Allah je darovao čovjeku dvije ruke: jednu da sebi pomogne i radi za sebe, a drugu da pritekne u pomoć drugim ljudima.

Međutim, danas većina ljudi koristi samo jednu ruku – kada radi i uzima za sebe. Svemogući Allah je ljudima dao noge dvije: jednu za dunjaluk, a drugu za Ahiret. Ali danas mnogi ljudi koriste samo jednu nogu, i to lijevu, kojom se po učenju islama ulazi na nečista mjesta, prebivališta šejtana. Milostivi Allah je čovjeku podario samo jedan život, a mnogi ljudi danas žive i troše dragocjeno vrijeme na besmislice, kao da imaju stotinu života.

23757618_2190978504462420_986206345_o.jpg - Zima je proljeće vjernika

Čovjeku je Bog dao samo jednu smrt, ali uprkos tome današnji čovjek je zadovoljan svojim neznanjem i grijesima.

Zašto ne koristimo blagodati očiju, ušiju, jezika, ruku, nogu, života na ispravan način? Šta je uzrok da ih mnogi ljudi danas koriste za griješenje i neposlušnost Allahu, dž.š.?

Odgovor se krije u tome što smo dozvolili da nam „general“ bude bolestan, izranjavan, a kod nekih i ubijen? Ko je i šta je taj „general“? Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Zaista u tijelu ima jedan organ, pa ako je on zdrav i dobar – zdravo je i dobro cijelo tijelo.

Ali ako je on pokvaren i loš, onda je i cijelo tijelo pokvareno i loše. Taj organ je srce.“ (Buhari) Srce je „general“ u našem tijelu. Svi ostali organi: oči, uši, jezik, ruke, noge su njegova vojska i podanici. Dakle, dopustili smo da virusi i kuršumi grijeha razbole i izranjavaju naše srce, a kod nekih je ono postalo mrtvo.

Ima li lijeka našem „generalu“, možemo li ga nekako vratiti u život? Allah, dž.š, je Milostivi Liječnik, pa nam daje lijekove i vodu života za srce, svakog dana i noći. Kaže Uzvišeni u Kur'anu:

„On je Onaj Koji čini da se noć i dan smjenjuju, za onoga koji hoće da se prisjeti i koji želi da bude blagodaran.“ (Kur'an, 25:62) Naš Gospodar nam u ovom ajetu ukazuje na to da vjernik koristi svako vrijeme, mjesto i uslove kako bi se prisjećao Njegovih blagodati i da Mu zahvaljuje. A najbolja zahvala Njemu je činjenje ibadeta i dobrih djela.

Evo došli su nam zimski dani i noći, pa poslušajmo savjet Vjerovjesnika, s.a.v.s.: „Zima je proljeće vjernika. Njezini dani su kratki - pa ih provodi u postu, a noći su joj duge - pa ih provodi na kijamu (u ibadetu).“ (Ahmed) Evo lijeka i vode života za naša bolesna, izranjavana i mrtva srca.

Poslanik, a.s., nam poručuje da je zimski period proljeće naših srca. Jer kao što se priroda u proljeće budi, oživljava, sve behara i cvjeta, tako i post i ibadet u zimskim danima i noćima budi i oživljava srce vjernika, kiti ih beharom i cvijećem sevapa. Zato je hazreti Omer, r.a., rekao: “Zima je blagodat i lahka zarada onima koji čine ibadet.” A poznati učenjak Ibn Redžeb Hanbeli je kazao: “Noćni namaz zimi se vrednuje kao post ljeti.”

Allah, dž.š., kada opisuje džennetlije kaže: „Noću su malo spavali, i u praskazorje oprost od grijeha molili.“ (Kur'an, 51:17-18) Muaz ibn Džebel, r.a., je pred smrt zaplakao, pa su mu rekli: „Zar se bojiš smrti?“ On reče:

„Kako da ne plačem, ja trebam najviše plakati. Ja ne plačem iz straha od smrti, niti iz čežnje za vašim dunjalukom, nego plačem za postom na velikim vrućinama i noćnim namazom zimi.” To nije nimalo čudno, jer ko to ne osjeti ostao je uistinu uskraćen/mahrum. Abdullah ibn Vehb je rekao: “Sve što je slatko ima samo jednu slast koja se osjeti, osim ibadeta čija se slast osjeća tri puta: kada ga izvršavaš, kada ga se prisjetiš i kada za njega budeš nagrađen.”

Molim Allaha, dž.š., da ova zima bude proljeće naših srca. Oživimo ih postom u kratkim zimskim danima i ibadetom u njezinim dugim noćima.

 (Džamija u džematu Batuša, Gornji Vakuf, 17.11.2017.g. / 21 safer 1439.h.g.)

Hatib: Idriz ef. Bušatlić

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar