#AJBCAFE: Nasilje nije privatna stvar (Video)

#AJBCAFE: Nasilje nije privatna stvar (Video)

Prema riječima Selme Zulić-Šiljak iz Mediacentra, regionalni monitoring Centra za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj Evropi, prilikom provođenja istraživanja došao je do podatka da je više ljudi ubijeno u porodičnom nasilju nego u obračunima bandi.

U emisiji #AJBCAFE, koju vodi i uređuje Lejla Mazlić, o femicidu i pokušajima femicida razgovarali su Selma Zulić-Šiljak iz Mediacentra, Adnan Kadribašić, pravnik i nezavisni stručnjak za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, i Fatima Bećirović iz Gender centra Federacije BiH.

Prema tvrdnjama gostiju, zakoni i bh. institucije, uključujući policajce i istražitelje, pružaju zaštitu žrtvama nasilja u porodici i svjesni su ozbiljnosti femicida. Pravno je ovaj zločin u Bosni i Hercegovini okarakterisan kao teško ubistvo, a kazna za počinitelja je i do 35 godina zatvora.

Mediji, uprkos tome, zanemaruju ove činjenice i često izvještavaju o femicidu kao o "tragičnoj ljubavi". Ovakvo izvještavanje, gdje se umanjuje, čak i romantizira ubistvo žene, utječe na javno mnijenje i ohrabruje počinitelje, što vodi do novog nasilja.

„Problem leži u predrasudama da je nasilje prema ženi nešto što je dozvoljeno, žena je vlasništvo muškarca i kreira se slika da je nasilje opravdano, uobičajeno i normalno u društvu“, kaže Bećirović dodajući da što se femicida tiče nismo drugačiji od drugih zemalja, osim po pristupu problemu i prevenciji.

Budući da je femicid obično rezultat prethodnog nasilja u porodici, to je i ključni i alarmantni element zbog čega su građani, stručne osobe i svako ko primijeti porodično i partnersko nasilje obavezni da ga prijave na jedinstvene brojeve 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju Bosne i Hercegovine ili direktno na jedinstveni broj telefona policije 122.

Prijava nasilja zakonska je obaveza i dužnost svakog građanina BiH. Stručne osobe mogu biti i procesuirane za neadekvatno reagovanje i nepoduzimanje preventivnih mjera. 

Pravnik Kadribašić ističe:“Reakcija na nasilje nam je zajednička odgovornost. Krivični zakoni nas obavezuju da prijavimo, ali i moralna i etička obaveza.“

Više o ovoj temi, Istanbulskoj konvenciji, kao i pravnim okvirima za temu nasilja u porodici i femicida u Bosni i Hercegovni pogledajte u emisiji „#AJBCAFE: Nasilje nije privatna stvar“, koja je dostupna na online platformama Al Jazeere Balkans.

Serijal AJBCAFÉ nastao je u okviru projekta Social Media 4 Peace, koji finansira Evropska unija, a provodi UNESCO u BiH.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar