#AJBCAFE: Nasilje nije privatna stvar (Video)

#AJBCAFE: Nasilje nije privatna stvar (Video)

Femicid, ubistvo žene iz mržnje, rezultat je prethodnog nasilja u porodici. Uprkos tome građani i dalje smatraju da je porodično nasilje privatna stvar, dok ga mediji često umanjuju, čak i romantiziraju.

Monitoring Centra za kontrolu naoružanja pokazuje da je više ljudi ubijeno u porodičnom nasilju nego u obračunima bandi. Rizik da osoba strada od partnera veći je za 40% ako je u domaćinstvu prisutno oružje. O femicidu i pokušajima femicida razgovaramo sa Selmom Zulić-Šiljak iz Mediacentra, Adnanom Kadribašićem, pravnikom i nezavisnim stručnjakom za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, i Fatimom Bećirović iz Gender centra Federacije BiH.

Prema tvrdnjama gostiju, zakoni i bh. institucije, uključujući policajce i istražitelje, pružaju zaštitu žrtvama nasilja u porodici i svjesni su ozbiljnosti femicida. Pravno je ovaj zločin u Bosni i Hercegovini okarakterisan kao teško ubistvo, a kazna za počinitelja je i do 35 godina zatvora.

Mediji, uprkos tome, zanemaruju ove činjenice i često izvještavaju o femicidu kao o "tragičnoj ljubavi". Ovakvo izvještavanje, gdje se umanjuje, čak i romantizira ubistvo žene, utječe na javno mnijenje i ohrabruje počinitelje, što vodi do novog nasilja.

Budući da je femicid obično rezultat prethodnog nasilja u porodici, to je i ključni i alarmantni element zbog čega su građani, stručne osobe i svako ko primijeti porodično i partnersko nasilje obavezni da ga prijave na jedinstvene brojeve 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju Bosne i Hercegovine ili direktno na jedinstveni broj telefona policije 122. Prijava nasilja zakonska je obaveza i dužnost svakog građanina BiH. Stručne osobe mogu biti i procesuirane za neadekvatno reagovanje i nepoduzimanje preventivnih mjera. 

Emisiju je uredila i vodila Lejla Mazlić.

Serijal AJBCAFÉ nastao je u okviru projekta Social Media 4 Peace, koji finansira Evropska unija, a provodi UNESCO u BiH.

 

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar