LIČNI STAV | Akademik Rešid Hafizović: Isprosjačena i sluganska vlada

LIČNI STAV | Akademik Rešid Hafizović: Isprosjačena i sluganska vlada

Piše: Rešid Hafizović

Napokon su građani Federacije BiH dobili isprosjačenu i slugansku vladu. Vladu utemeljenu na 'kršćanskim vrijednostima' kakvu je još davno navijestio islamofobni i sada već preminuli papa Benedikt XVI u svojoj knjizi 'Europa bez korijena' u kojoj izričito zahtijeva Europu sa isključivim kršćanskim vrijednostima.

A 'mali franjo' iz Mostara i ministar vanjskih poslova Madžarske potvrdili su taj politički koncept na svom nedavno održanom tajnom susretu. Izvođači radova na terenu i provoditelji u praksu tog političkog koncepta u Bosni već su nam poznati i osvjedočeni.

Lideri 'trojke' su mjesecima oblijetali oko rezidencija njemačkog rasiste i islamofobnih američkih i britanskih diplomata u Sarajevu. Činili su to istrajno i svakodnevno tjerani neutaživom željom da im se dadne vlast, s jedne, i jasno isporučenim direktivama njihova nezaobilaznog političkog partnera u vlasti, 'malog franje' iz Mostara, s druge strane.

I, najzad, izmoliše vladalačko žezlo, malo moljakanjem i teglenjem za rukav predstavnika rečenih zapadno-europskih centara moći u Sarajevu, a dobrano političkom trgovinom sa svakim i sa svačim što im je moglo priskrbiti kakvu-takvu parlamentarnu većinu – uslov bez koje kolonizatori sa Zapada nisu imali načina intervenirati. A cilj im je bio isti: prekrižiti Bošnjake, uvjerljivo najbrojniji narod ove zemlje, lišiti ih njihova političkog subjektiviteta, za sada, a poslije će, bezbeli, doći na red i brisanje njihovog kulturnog, religijskog, povijesnog i civilizacijskog naslijeđa čiju historiju trajanja preseže samo još milenijska povijest Bosne i Hercegovine.

A i taj proces polagano teče, jer već imamo otvorene pozive iz manjeg BiH entiteta da se utišaju ezani sa džamijskih minareta, dok u većem BiH entitetu kadrovi 'našista' već neko vrijeme smiono dižu glavu, ali i svoj glas, pa otvoreno kritikuju prvog čovjeka Islamske zajednice u BiH i prijeteći upozoravaju na svaki pokušaj javne rasprave o ideologiji ateizma i sličnim stvarima. Sve to nimalo nije zasmetalo ostalim liderima 'trojke', a još manje rasisti iz OHR-a ili islamofobnoj diplomatskoj gospodi iz rečenih zapadno-europskih ambasada u Sarajevu.

Eto, sada su, za početak, uspjeli izgurati Bošnjake iz političkog i općenito javnog prostora ove zemlje. I svi su beskrajno zadovoljni, svak na temelju vlastitih motiva: zapadnoeuropski islamofobi i rasiste su uspjeli Bošnjake svesti na status građana drugoga reda u njihovoj vlastitoj domovini; 'mali franjo' iz Mostara već trlja ruke i otvoreno govori da je najzad na političkoj razini, ovjekovječenjem učešća vlastite političke opcije u vlasti, i na zakonodavnoj razini ostvario dugogodišnju težnju za 'trećim entitetom'. Njegovi kadrovi već gospodare i državnom i federalnom razinom vlasti, baš kao da su oni većinski narod ovoga tla.

A lideri 'trojke', političke marionete 'malog karadžića' iz Laktaša i narečenog 'malog franje' iz Mostara, 'kvazibošnjaci od glave do pete', presretni što su uz pomoć strane sile, najzad, politički porazili Bošnjake i dokrajčili njihovu jedinu političku ideju u kojoj su oni svih proteklih godina sedimentirali vlastiti politički subjektivitet.

Šta se drugo moglo i očekivati od 'našista' kao preživjelog ostatka nekoć militantnog ateizma koji je vladao zemljama bivše Jugoslavije; od 'nipovaca' koji u svom nezajažljivom otpadničkom bijesu svete se svemu i svačemu, pa u plamu vlastita bijesa uništavaju i državu i njene rodoljubive građane, Bošnjake ponajvećma; od 'sd(e)povaca' koje je pohlepa za vlašću posve oslijepila, pa ništa ne vide osim vlastitih interesa, taman da voda sve nosi.

Ali ruku na srce. Nisu ni Bošnjaci, kao najbrojniji narod u državi, baš nevini u svemu tome. Podlegli su sindromu lažljiva političkog pluralizma i jedino ga oni usvojili i proveli u posljednjem izbornom ciklusu u BiH, i sada, eto, ostali razbaštinjeni od svega. Da nisu voljeli aktualnog lidera najveće političke bošnjačke partije, to mi je sasvim jasno i logično. Imaju dovoljno razloga za to.

Dostatno je samo znati da je on sve protekle godine držao glavu iznad vode, da ne potonu, liderima dviju za Bosnu najneprijateljskijih političkih partija, koje sada, eto, drže Bošnjake u političkom getu, za sada. Ali da Bošnjaci odbace jedinu političku ideju koja ih je okupljala sve ove protekle godine, definirala njihov politički subjektivitet i činila stamenim političkim faktorom u zemlji, to ne razumijem niti Bošnjacima mogu uopće oprostiti. Glasali su za 'našiste', 'nipovce' i 'sd(e)povce', i posijali sjeme vlastite propasti. Sada neka žanju, beru i jedu gorke plodove, baš kao nekoć 'sinovi Israilovi' u egipatskom sužanjstvu.

Znam da su čistim srcem glasali za politički pluralizam, misleći da žive u stvarnom pluralističkom ozračju, ali nisu računali na domaće političke izdajnike i na pritajene trojanske konje u zapadno-europskom diplomatskom koru ovdje u Sarajevu, koji su samo čekali da se Bošnjaci uhvate na tu opasnu udicu.

Prof. dr. Rešid Hafizović je ugledni profesor na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)

NAPOMENA: Stavovi izneseni u tekstu odražavaju mišljenje autora, a ne nužno i stavove Bh. informaitvnog servisa INS

Komentari (2)

  • Sabina

    06.05.2023 03:05

    Iznenadjenje

  • Sabina

    06.05.2023 03:04

    Iznenadjenje

Pročitaj sve komentare (2)

Ostavi komentar