Amir Karić: Optužujem!

Piše: Prof. dr. Amir Karić

Danas 16.2.2023. kada u Prijedoru u 10.00 sati zasijeda Skupština Grada sa jedinom tačkom dnevnog reda “Zauzimanje stavova, donošenje zaključaka povodom izjava glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu, Amira Mahića 27.01.2023. godine, izvjestilac: Slobodan Javor, Gradonačelnik i drugi”, javno stajem uz pravo hafiza Amir-ef. Mahića glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, da slobodno misli i slobodno govori. Stajem uz to pravo, koje je zagarantovano međunarodnim konvencijama, a protiv svakog oblika sprečavanja slobode govora, prenosi "Preporod".

Hafiz Amir-ef. Mahić je prije svega slobodan čovjek, intelektualac koji svoje spoznaje i svoja spoznajna uvjerenja ima pravo javno saopćavati. Njegove tvrdnje mogu biti potvrđivane ili osporavane na jednak način, u javnom diskursu, isključivo kredibilnim argumentima, a nikako političkim zaključcima.

U suprotnom, Skupština Grada Prijedora bi morala zakazati posebnu sjednicu na kojoj bi politički sudili brojnim srpskim i inozemnim autorima koji su u posljednje tri decenije objavili svoja istraživanja u kojima su došli do istih zaključaka do kojih je došao i hafiz Amir-ef. Mahić.

Ovo je jedinstven slučaj, u savremenom dobu, da se saziva predstavničko tijelo javne vlasti, radi rasprave i usvajanja zaključaka o javno saopćenim spoznajama nekog pojedinca.

U nacističkoj kampanji spaljivanja knjiga između dva svjetska rata javno su spaljivane knjige slobodnih mislilaca, liberala, Jevreja, socijalista i svih drugih koji se nisu uklapali u paradigmu nacističke ideologije.

Među njima su bile i knjige Einsteina, Freuda, Brechta, Remarquea i mnogih drugih. Na kraju, nacistički režim je propao, a djela ovih velikana i danas se izučavaju. Današnji slučaj iz Prijedora će završiti na isti način.

Pozivam bosanskohercegovačku javnost, posebno organizacije za zaštitu ljudskih prava da se aktiviraju i alarmiraju evropske centre i organizacije da stanu u zaštitu prava na slobodu govora i u odbranu Amir-ef. Mahića pred progonom kojeg je nad njim počela provoditi javna vlast u bosanskohercegovačkom entitetu u kojem on živi i radi.

Ne dozvolimo da se slučaj Alfred Dreyfus ponovi u Evropi stostinu dvadeset i devet godina poslije.   

Autor je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i angažirani intelektualac

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar