Evropski parlament odobrio ukidanja schengenskih viza za državljane Katara

Evropski parlament odobrio ukidanja schengenskih viza za državljane Katara

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) Europskog parlamenta odobrio je u 1. decembra ukidanje schengenskih viza za državljana Katara, javljaju katarska državna agencija QNA i evropski mediji.

Takav se korak smatra se posljednjim korakom od strane Europskog parlamenta nakon kojeg će uslijediti rasprava u tripartitnom odboru koji predstavlja Vijeće Europske unije, Komisiju i Parlament, a kako bi se dalje utvrdio konačni tekst sporazuma o izuzeću od schengenskih viza između dvije strane prije potpisivanja i provedbe.

Ambasador Katara pri Europskoj uniji i NATO-u Nj.E. Abdulaziz bin Ahmed Al-Malki pozdravio je ovo odobrenje ovog sporazuma opisujući ga kao temeljni korak prema finalizaciji ukidanja viza. Podvukao je da glasanje dolazi u kontekstu opredijeljenosti Ministarstva vanjskih poslova Katara "da brine o interesima građana u inozemstvu i ubrza njihova putovanja u sve zemlje svijeta".

Odbor stalnih predstavnika (Coreper) odobrio je u junu ove godine mandat za pregovore Vijeća o liberalizaciji viza za kratkotrajni boravak za Katar i Kuvajt. Predsjedništvo je na temelju tog mandata započelo pregovore s Europskim parlamentom.

Vijeće je potvrdilo prijedlog Komisije da se građanima i građankama tih dviju zemalja u razdoblju od 180 dana omoguće putovanja bez vize kada putuju u EU na razdoblje od najviše 90 dana.

Vijeće je tako učinilo prvi korak prema liberalizaciji viznog režima s Katarom i Kuvajtom, koji bi se trebao početi primjenjivati nakon sklapanja bilateralnih sporazuma s tim zemljama, osobito kako bi se osiguralo održavanje potpunog reciprociteta tog izuzeća za građane i građanke EU-a.

Cilj tih sporazuma ujedno će biti pojašnjenje odgovornosti u pogledu ponovnog prihvata državljana svake od zemalja stranaka koji se nalaze u nezakonitoj situaciji. Izuzeće bi trebalo stupiti na snagu nakon što s radom započne europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS), što je predviđeno za 2023.

Vijeće je u pregovaračkom mandatu istaklo da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti i regionalnoj usklađenosti, posebno s ciljem jačanja međuljudskih kontakata i putovanja između EU-a i zemalja Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC). Stoga je  pozivalo Komisiju da odmah pokrene dodatnu procjenu situacije u tim zemljama u odnosu na referentna mjerila kako bi se druge države članice Vijeća za suradnju u Zaljevu izuzele od obveze posjedovanja vize.

Nakon što se s Parlamentom postigne dogovor o novom viznom režimu i nakon što se on službeno usvoji, te će se dvije zemlje iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 539/2001 (zemlje čijim je državljanima potrebna viza za ulazak u schengensko područje) premjestiti u Prilog II. istoj uredbi (zemlje izuzete od obveze posjedovanja vize).

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar