Zašto je u Džehennemu završila žena koja je cijele noći klanjala, a danju postila

Zašto je u Džehennemu završila žena koja je cijele noći klanjala, a danju postila

Od Ebu Hurejre, r. a., se prenosi da je rekao: «Allahovom Poslaniku, s. a. v. s., je rečeno: 'Allahov Poslaniče, ta i ta žena klanja po cijelu noć, a danju posti. Ali, na jeziku je nezgodna, zlostavlja komšije'. Poslanik, s. a. v. s., na to je odgovorio: 'U njoj nema nikakva dobra, ona je u Vatri'.

Rečeno mu je: 'Ta i ta žena klanja pet dnevnih namaza, dijeli sadaku komadima mladog sira, i nema ništa više osim toga, ali nikoga ne zlostavlja'. Poslanik, s. a. v. S., reče: 'Ona je stanovnik Dženneta'. (Ahmed, Hakim, Buhari)

Ovaj hadis nosi jaku opomenu i prijetnju ženi koja zlostavlja komšije. Allah, dž. š., je u zapovijesti Svojim robovima, rekao: I Alahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim... (En-Nisa, 36).

Pod pojmom «bližnji komšija» podrazumijeva se komšija koji stanuje u blizini, ili je blizak zbog čestog kontakta, porijekla ili pripadnosti istoj vjeri. Daljnji komšija podrazumijeva onoga koji nije ni u kakvom srodstvu, makar bio i mušrik (mnogobožac).

Allahov Poslanik, s. a. v. s, je rekao: «Džibril, a. s., mu je toliko napominjao da pazim komšije da sam pomislio kako će komšija komšiju nasljeđivati». (Buhari i Muslim)

Poslanik, s. a. v. s, je rekao: «Tako mi Allaha, nije vjernik... tako mi Allaha, nije vjernik... tako mi Allaha, nije vjernik!». «Ko, Allahov Poslaniče?» - upitaše ashabi. «Onaj čijeg se zla boji njegov komšija», odgovori Poslanik, s. a. v. s. (Buhari).

Allahov Poslanik, s. a. v. s, je rekao: «Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobročinstvo prema komšiji». (Muslim).

Poslanik, s. a. v. s, je rekao: «Od svih drugova, kod Allaha je najbolji onaj koji je najbolji prema svojim drugovima, a najbolji komšija kod Allaha je onaj koji je najbolji prema komšijama». (Tirmizi).

Dobročinstvo prema komšiji i zbližavanje s njim na svaki koristan i dobronamjeran način je jedno od najboljih djela koja čovjeka približavaju Allahu, dž. š. Kloniti se zlostavljanja komšija. Izbjegavanje da mu se čine bilo kakve nelagodnosti je obaveza svakog muslimana i muslimanke.

Iz Poslanikovih, s. a. v. s, hadisa razumijemo da su klanjanje noćnih namaza, post i sadaka veličanstvene nafile (dobrovoljni ibadeti) i vrijedni ibadeti koji iskupljuju grijehe, ali uprkos velikoj vrijednosti tih dijela kod Allaha , dž. š., tegobi njihovog prakticiranja, i veličini nagrade za post kod Allaha, dž. š., jer je On u hadisi-kudsiju rekao: «Svako djelo koje čovjek učini je njegovo, osim posta. Post je Moj, i za njega Ja nagrađujem», dakle, sva djela koja je prakticirala žena s početka ove priče nisu je mogla spasiti od Vatre samo zbog toga što je zlostavljala komšije!

Prema tome, zlostavljati  komšiju je haram, što podrazumijeva da je dobročinstvo prema njemu obaveza.

Jedan od najkonkretnijih vidova dobročinstva prema komšijama jeste da mu se pomogne kada je u potrebi. Primjer toga je da se obiđe kada je bolestan, da mu se pomogne kada je u krizi, da mu se izrazi saučešće i obiđe kada ga pogodi kakva žalost i nesreća, da mu se pomogne i ponudi usluga, da mu se izrazi poštovanje i uvažavanje, da se ničim ne zlostavlja – ni riječu ni djelom – da mu se ne uskraćuje nikakvo zakonito pravo, strpljiv odnos prema njemu, da se štiti, da se njegova intima i tajnost ne povređuju, da ga ne špijuniraju i ne istražuju mu se mahane i nedostatci, da se ne zagleda u ženski dio njegove porodice i da se ne vara.

(Autor: Hali Hadim Es-Serudži)

(Prijevod: Omer Spahović)

(Izdavač: El-Kelimeh, Novi Pazar)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar