Sjećanje na prof. Nijaza Šurškića

Sjećanje na prof. Nijaza Šurškića

Piše: I. Bušatlić

Mr. Nijaz  Šukrić, četvrto  od  sedmero  djece  hadži  Mehmeda  i  Sidika-hanume,  čije  je  djevojačko prezime  Zubčević,  rođen  je  15.  maja  1940.  godine  u  Travniku.  Sklanjajući  se  od  stradanja  koja  je  uzrokovao  početak  Drugog  svjetskog  rata,  roditelji  ga  već  naredne  godine  odnose  u  Prizren.  Nakon  petogodišnjeg  muhadžirluka  vratili  su  se  u  Bosnu  i  nastanili  u  Sarajevu. 

Četverorazrednu osnovnu školu (1950.) i osmogodišnju Gazi Husrev-begovu medresu (1959.) završio je u Sarajevu a Filološki fakultet (1963.) u Beogradu. Na dvogodišnju specijalizaciju iz  arapskog  jezika  odlazi  u  Irak,  gdje  na  Institutu  za  visoke  studije  Univerziteta  u  Bagdadu  sluša  predavanja  iz  historije  u  akademskoj  1963/1964.  i  1964/1965.  godini,  nakon  čega  se  morao vratiti u domovinu radi odsluženja vojne obaveze. U septembru 1967. godine vraća se u  Bagdad  i  na  Filozofskom  fakultetu  prijavljuje  magistarsku  tezu  pod  naslovom  Širenje  islama  i  nastanak  islamskih  institucija  u  Bosni  i  Hercegovini  u  XV  i  XVI  vijeku. 

Uspješno  odbranivši tezu, vraća se u Sarajevo 1972. godine i dobiva posao profesora Historije islama i Arapskog jezika u Gazi Husrev-begovoj medresi. Uporedo  sa  radom  u  Medresi,  mr.  Nijaz  Šukrić  počinje  pisati  i  objavljivati  prve  priloge  u  periodičnim   publikacijama:   đačkom   listu   Zemzem   i   Glasniku   Vrhovnog   islamskog   starješinstva.  Tretira  teme  na  koje  je  bilo  svedeno  pisanje  o  islamu  u  uvjetima  odvojenosti  vjere od države i ograničavanja vjerskog života na mesdžide, džamije i, uz posebnu dozvolu, privatne prostorije. U Medresi je upamćen kao drag profesor, vrstan metodičar i pedagog, koji je uspješno povezivao daleku prošlost i savremeni život. Iz  Gazi  Husrev-begove  medrese  mr.  Nijaz  Šukrić  prelazi  na  rad  u  Gazi  Husrev-begovu  biblioteku,  gdje  se  posebno  angažira  na  prikupljanju  rukopisnih  knjiga  i  vrijedne  arhivske  građe  rasute  i  zapuštene  po  džamijama  i  privatnim  kućama.  U  tome  radu  pokušali  su  ga  spriječiti,  montirajući  mu  afere  (prusačke  levhe  i  sl.)  i  pozivajući  ga  na  isljeđivanje.  Pored  Zemzema i Glasnika sarađuje u Takvimu, Islamskoj misli, Preporodu i Analima Gazi Husrev-begove biblioteke.

Najplodnije godine spisateljskog rada mr. Nijaza Šukrića vežu se za vrijeme njegova rada na Fakultetu  islamskih  nauka,  gdje  je,  od  1980.  do  kraja  života,  predavao  Povijest  islamske  kulture i civilizacije. Prvenstveno za potrebe studenata, ali i za druge zainteresirane, preveo je jedno  djelo  i  napisao  jedan  udžbenik. 

U  svakom  broju  Zbornika  radova  ITF-a  objavio  je  po  jedan  tekst.  Tretirao  je  širok  spektar  tema  vezanih  za  Božiju  objavu,  Božijeg  poslanika,  historiju islama, islamske institucije i znamenite ličnosti.

Agresorska granata ispaljena 29. augusta 1992. godine na samo sjedište Islamske zajednice u Sarajevu   uništila   je   pet   života,   a   među   njima   mr.   Nijaz-efendiju   Šukrića   i   njegova   jedanaestogodišnjeg sina Muhameda. Iza šehida magistra Nijaz-efendije Šukrića, predavača Povijesti islamske kulture i civilizacije na  Fakultetu  islamskih  nauka  u  Sarajevu,  člana  Skupštine  Republike  Bosne  i  Hercegovine...

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar