Alibašić: Propali su oni koji su sankcionirali obične članove zajednice, a izbjegavali kažnjavati uglednike

Alibašić: Propali su oni koji su sankcionirali obične članove zajednice, a izbjegavali kažnjavati uglednike

Prof. dr. Ahmet Alibašić, profesor vanredni profesor Fakulteta islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu i direktor Centra za napredne studije (CNS) objavio je knjigu "Načela dobre vladavine u islamskoj civilizaciji". 

Bosna i Hercegovina, veli prof. Alibašić, ima tri velika problema koja se zapravo svode na dva. To su: 1) etnička politizacija svega, 2) korupcija i 3) nedostatak ekonomskog napretka.

"Ekonomska nerazvijenost se najlakše uočava i registrira ali ona je posljedica prva dva problema. Naša ekonomija nije posustala zato što smo siromašni resursima, što smo na trusnom području ili što smo prenaseljeni, već zato što nacionalizmi i korupcija odvraćaju i uništavaju investicije. Ova kratka knjiga je moj pokušaj da doprinesem našoj otpornosti na korupciju.  Radi ilustracije onoga što se može pročitati u knjizi je zanimljiva teza egipatsko-sirijskog učenjaka Tadžuddina es-Subkija (um. 1370) da profesionalizam u svakom poslu vodi do Božijeg zadovoljstva", istakao je.

To je, kako je dodao, njegova formulacija njegove tvrdnje da se blagodati zadobijaju, zadržavaju i vraćaju zahvaljivanjem Bogu.

"Naime, Es-Subki smatra da postoje tri vrste zahvale: srcem, riječima i djelima. Zahvalnost djelima je profesionalnost u poslu kojim se neko bavi. U to spada i odbijanje nezakonitih naređenja, što je revolucionarna ideja za 14. stoljeće. U knjizi elaboriram brojne islamske svete tekstove, od kojih je i onaj koji sažima poslaničku filozofiju historije: Raniji su narodi propali zato što su sankcije izvršavali nad običnim članovima svoje zajednice, a izbjegavali ih primijeniti u slučaju uglednika (Sahih el-Buhari). Biću vam zahvalan za sugestije kako da je učinim boljom u drugom izdanju, ako Bog da. Hvala vam", poručio je prof. Alibašić.

Više o knjizi možete pronaći ovdje.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar