Amir Sakić za INS: Halal kompanije iz BiH ostvarile prihode od skoro 2 milijarde KM!

  • Amir Sakić (Foto: Novo vrijeme)
  • (Foto: NKP)

Razgovarao: Faruk VELE

Halal tržište je najbrže rastuće u svijetu, a Bosna i Hercegovina ima ogromne potencijale i još veće šanse u tom segmentu ekonomije. Potvrđuje to u intervjuu za INS direktor Agencija za certificiranje halal kvalitete u BiH Amir Sakić iznoseći nevjerovatne  podatke o razvoju halal tržišta u našoj zemlji.

INS: Koliki je trenutni interes za halal-certifikatom, odnosno halal proizvodnjom u BiH i regiji? Koliko smo odmaknuli na tom polju i koje se šanse otvaraju pred bh. ekonomijom na halal-tržištu?

SAKIĆ: U Bosni i Hercegovini halal certifikat trenutno ima 77 kompanija od čega su 68 proizvođači hrane, a devet su hoteli i restorani. Među prozvoiđačima hrane ukupno 26 kompanija je iz sektora mesa i mesnih prerađevina. Ovaj sektor je ujedno i vodeći po ukupnom broju uposlenih i ostvaruje više od polovine ukupnih prihoda halal industrije.

Prema podacima s kraja 2016. godine, halal certificirane kompanije u Bosni i Hercegovini iz sektora proizvodnje hrane imaju preko 8.000 zaposlenih, proizveli su približno 772.000 tona hrane i ostvarile prihode od 1,8 milijardi KM. Halal proizvodi se izvoze širom svijeta, a u posljednjih nekoliko godina zabilježen je trend povećanja izvoza u zemlje Zaljeva.

U 2016. godini samo u Ujedinjene Arapske Emirate otpremljeno je 39 pošiljki, približno tri svakog mjeseca. BiH ima velike mogućnosti za razvoj drugih halal proizvoda i usluga a naročito  u oblasti  turizma i farmaceutske industrije. Jedan od brzorastućih trendova  u svijetu je halal kozmetika i predstavlja oblast u kojoj će biti novih ulaganja i od koje se očekuju poslovni uspjesi.

Posjedovanje halal certifikata ima presudnu ulogu u osiguravanju preduvjeta za izvoz prehrambenih proizvoda u zemlje Zaljeva i Bliskog istoka, Tursku, jugoistočnu Aziju, te sjevernu Afriku i drugdje. Činjenica da u Bosni i Hercegovini imamo registriran nacionalni Halal standard, da imamo međunarodno priznato halal certifikacijsko tijelo, te konačno da vlasnici i menadžment kompanija prepoznaju važnost ovog certifikata, predstavlja odličnu pretpostavku za bolje pozicioniranje naših proizvoda na globalnom tržištu.

INS: Koji su potencijali i perspektive halal-tržišta BiH i regije? Govori se o tržištu vrijednom milijarde maraka. Primjetno je da u novije vrijeme mnogi brendovi žele halal.

SAKIĆ: Halal industrija u Bosni i Hercegovini se kontinuirano razvija. Prethodni period obilježava prosječna godišnja stopa povećanja broja certificiranih kompanija i proizvoda u rasponu od 17 do 20 posto, što je gotovo identično sa međunarodnim prosjekom. Značajan je broj domaćih proizvođača i njihovih brendova koje javnost već prepoznaje i identificira sa halalom. Halal certificirane kompanije su iz sektora: proizvodnje hrane, kozmetičkih i farmaceutskih proizvda, turizma i ugostiteljstva, logistike, proizvodnje sredstava za ličnu higijenu, pomoćnih sredstava za proizvodnju, hrane za životinje i drugih.

Interes kompanija je još uvijek na zadovoljavajućem nivou i očekujemo da će se trend povećanja nastaviti i u narednom periodu. Važno je napomenuti da na domaćem tržištu raste povjerenje konzumenata i potražnja za halal proizvodima koju dodatno podupire povećanje broja turista iz zemalja Zaljeva i Turske. Svi su oni konzumenti halala i potrebno je osigurati uvjete da im halal proizvodi i usluge budu dostupni dok borave u našoj zemlji.

(Foto: NKP) - Amir Sakić za INS: Halal kompanije iz BiH ostvarile prihode od skoro 2 milijarde KM!

INS: Prema Vašim iskustvima, koliko su kupci, odnosno korisnici usluga zainteresirani za halal proizvode i što to može značiti za bh. ekonomiju u budućnosti?

SAKIĆ: Halal certificiranje je pozicija na kojoj se susreću i preko koje komuniciraju proizvođači i potrošači. Proizvođači certificiranjem potvrđuju da ispunjavaju zahtjeve ili očekivanja kupaca, a kupci im uzvraćaju svojom lojalnošću i izborom njihovih proizvoda. Na početku svoga rada Agencija je provela istraživanje koje je pokazalo da približno 75 posto kupaca u našoj zemlji preferira ili ima pozitivno mišljenje o halal proizvodima. Osim toga, na godišnjem nivou Agencija odgovori na stotine upita o statusu halal proizvoda i usluga koje stignu na naše kontakte.

Aplikacija Halal Barcode Scanner je izrađena 2013. godine i operativna je bila do 2016. godine kada je puštena u rad nova aplikacija pod nazivom HALAL BAZAR. U tom periodu od 2013. do 2016. godine aplikaciju je preuzelo 72.000 korisnika. Novu aplikaciju Halal Bazar za nepunu godinu dana preuzelo je preko 5.000 korisnika.

Imajući u vidu navedene činjenice, možemo konstatirati da konzumenti i šira javnost u Bosni i Hercegovini prepoznaju i prihvataju halal i imaju pozitivnu percepciju halal kvalitete. Veliki doprinos tome dali su sami proizvođači kroz ozbiljnost i dosljednost u primjeni zahtjeva halal standarda.

Zainteresiranost halal konzumenta u BiH i inostranstvu za halal proizvode naših proizvođača je u stalnom porastu što pruža mogućnost plasmana halal proizvoda na BH tržište i na druga tržišta koja zahtijevaju halal kvalitet proizvoda. Halal industrija u BiH bilježi konstantan rast po broju kompanija, broju zaposlenih, količinama i vrstama proizvoda, tržištima na koja se plasiraju te vrijednosti tržišta.

INS: Koliko je važno halal certificiranje za proizvođače u BiH i u kojoj mjeri može pospješiti izvoz?

SAKIĆ: Halal certificiranje omogućava kompanijama da učvrste svoju poziciju na domaćem tržištu ali se pruža i mogućnost za izvoz na strana tržišta koja zahtijevaju halal certifikat. U odnosu na neke druge zemlje BiH je nevelika po broju stanovnika, ali je najuređenije halal tržište u regionu. U prilog tome govori činjenica da se većina kompanija iz Bosne i Hercegovine i nama susjednih zemalja, odlučuje za halal certificiranje zbog našeg halal tržišta, ali je sve više izražen interes za halal certificiranje zbog izvoza na strana tržišta. Imajući u vidu da ukupna potražnja za halal proizvodima u svijetu premašuje trenutnu ponudu, to je jasan pokazatelj da naše kompanije itekako mogu profitirati ukoliko se odluče za utrku na halal tržištu. Pri tome treba jasno kazati da su kriteriji jasni i strogi i da je maksimalna ozbiljnost preduvjet za izlazak na strana halal tržišta.

Kad se govori o halalu i izvozu, pažnja kompanija je većinom usmjerena na islamske zemlje. Pri tome se često previde podaci o halal konzumentima kojih, recimo, u zemljama Evropske Unije ima više od 20 miliona, velikoj potražnji za halalom iz Rusije i kavkaskih zemalja. Jedna od perspektiva za naše proizvođače je izvoz na, takozvana, netradicionalna halal tržišta na kojima su halal konzumenti u manjini, a halal proizvodi su im manje dostupni.

INS: Nedavno smo u dijelu javnosti mogli primijetiti ozbiljna nerazumijevanja i čak pokušaje kompromitacije koncepta halal-proizvodnje u slučaju jedne bh. firme. Koliko je važno da javnost bude informiranija o halal-proizvodnji, te da ona potencijalno bude svojevrsni most u poslovanju ljudi i odnosu.

SAKIĆ: Primjer koji ste spomenuli dodatno potvrđuje da uvijek postoji potreba da se uradi više i bolje. Istovremeno, ma koliko uradili nađe se neko ko ima drugačiji stav, mišljenje ili čak i motive da stvari interpretira drugačije. Agencija u kontinuitetu poduzima različite aktivnosti s ciljem da javnosti vjerodostojno prezentira sve značajne aspekte halala i na taj način bude od koristi konzumentima, privredi i ukupnoj našoj ekonomiji.

U konkretnom slučaju, oni koji su pozorno pratili reakcije medija, javnosti i komentare čitalaca, mogli su uočiti da televizijski prilog nije proizveo efekat u javnosti kakav je projiciran i očekivan. To, po našem mišljenju, pokazuje da je veći dio naše javnosti već primarno informiran o halalu i da o tome ima svoj stav. S druge strane, nama u Agenciji taj prilog je pokazatelj u kojem smjeru trebamo usmjeriti aktivnosti promocije halala.

U tom kontekstu želimo naglasiti da je od iznimne važnosti to što je halal proizvodnja u Bosni i Hercegovini regulisana Halal standardom BAS 1049:2010, koji je registriran kod Instituta za standardizaciju BiH, te je usklađen sa međunarodnim propisima o halal poslovanju.Rad Agencije se odvija u skladu sa međunarodnim ISO standardima, a baziran je na principima profesionalizma, nepristrasnosti, otvorenosti i javnosti rada. Istovjetne principe poštuju i sve halal certificirane kompanije, tako da se svakoj zainteresiranoj stranci omogućava da neposredno ostvari uvid u način rada i primjenu kako nacionalnih propisa, tako i međunarodnih standarda.

INS: Kako gledate na dosadašnja postignuća Agencije i kakvi su planovi za budućnost?

SAKIĆ: Uspjehe Agencije u proteklih 10 godina moguće je sagledavati iz različitih uglova i perspektiva. Mnogi izvan Agencije su kazali svoj stav i pohvalno se izrazili o našim rezultatima. Iz našeg ugla gledanja, mi svoje rezultate vrednujemo spram ostvarenja naše misije i dostizanje temeljnog cilja da u Bosni i Hercegovini uspostavimo funkcionalan i pouzdan halal sistem koji ispunjava ili zadovoljava očekivanja ključnih zainteresiranih strana, konzumenata i certificiranih kompanija.

U tom kontekstu rezutate je moguće promatrati kroz prizmu ostvarenih preduvjeta za halal poslovanje, funkcioniranje tržišta i dostignutih poslovnih rezultata. Pored fokusa na certificiranje proizvoda i usluga, Agencija je razvila i implementirala različite projekte i inicijative koje su potpomogle dostizanje sadašnjeg stupnja razvoja halal industrije u Bosni i Hercegovini. Izuzetno važni aspekti, koje mi stalno naglašavamo i koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju halala, svakako su veliki interes i povjerenje konzumenata u halal certificirane proizvode, te jasno opredjeljenje proizvođača i njihova ozbiljnost u primjeni zahtjeva halala.

Na kraju jednog desetljeća, možemo zaključiti da se predan i odgovoran rad isplati, a to potvrđuje činjenica da je Agencija za certificiranje halal kvalitete izrasla je u respektabilnu i referentnu instituciju iz oblasti halal certificiranja koja je pouzdan partner privredi, institucijama i krajnjim korisnicima. 

Agencija će nastojati da adekvatno odgovori na zahtjeve i izazove koji će u daljem radu susretati. Jedan od izazova svakako je realizacija projekta izgradnje savremene laboratorije. Osim toga, Agencija će nastojati da sve pozitivne primjere iz oblasti halala implementira u svom radu i halal certificiranih proizvođača.

Aplikacija "HALAL BAZAR"

Agencija za halal certificiranje u BiH razvila je tokom 2016. godine aplikaciju za pametne mobilne uređaje „Halal bazar“  - svojevrstan vodič za kupce halal proizvoda i korisnike halal usluga.  Aplikacija je besplatna i omogućava kupcima i korisnicima da na jednom mjestu imaju podatke o svim halal certificiranim proizvodima i uslugama, za početak u BiH i regionu, a u narednom periodu će se aplikacija širiti na zemlje Evrope i svijeta. 

U aplikaciji halal proizvodi i proizvođači razvrstani su u sljedeće oblasti: Aditivi, farmaceutski proizvodi, jaja i proizvoda od jaja, kolači, konditorski proizvodi , kozmetike i sredstva za ličnu higijenu , meso i mesni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, pak proizvodi, polugotova i gotova jela, šećer, sladoledi, snek proizvodi,  so i začini, stočna hrana

 

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar