Pod plaštom pandemije provodi se otimačina bošnjačke zemlje u RS

Pod plaštom pandemije provodi se otimačina bošnjačke zemlje u RS

Piše: Almasa Hadžić

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka – područja jedinica Milići, na adresu Alije Hasanovića iz Maćeha, općina Milići, dostavila je rješenje kojim mu se, na osnovu odredbi Zakona o premjeru i katastru RS iz 2018. godine,  oduzima pravo na korištenje od oko tri dunuma zemljišta koje se na njegovo ime vodilo u katastarskoj općini Maćesi, prenosi Politički.ba.

Kako stoji u rješenju, riječ je o „uzurpaciji na parcel  k.p  br.1840/1 i 1840/2“ koje se vode u „privremnom listu nepokretnosti br.28 katastarske općine Maćesi“, a na koje mu se stavlja „zabrana otuđenja i opterećenja „te utvrđuje pravo  Republike Srpske da se iste trebaju knjižiti kao njena svojina“.

Rješenje koje je stiglo na adresu Alije Hasanovića, stiglo je na još desetine adresa u Milićima, a prema riječima Hasanovića, uglavnom, oduzima se imovina koja pripada Bošnjacima. 

„Nakon što je došlo do novog premjera zemljišta u RS-u, a time i stvaranja novog katastra i grunta RS, došlo do otimanja privatne imovine, koja je odlukama nekakvih komisija, za koje niko od nas nije znao, po automatizmu prevedena u vlasništvo RS.

Tako su dunumi naših šuma prevedeni u vlasništvo Šuma RS, a obradive njive i livade u vlasništvo Republike Srpske.

Navodno, osnov za ove nove premjere kojim je, tobože, utvrđeno da naša imovina nije naša, bili su nekakvi premjeri od prije stotinu i više godina.

Svi mi na svoje otete nekretnine imamo posjedovne listove. Na tu imovinu su naši djedovi, očevi pa sada i mi plaćali porez da bi smo sada, voljom vlasti pod kojom živimo, ostali bez te imovine.  

Meni je oduzeto oko tri dunuma zemlje i šume. Ima domaćina kojima je oduzeto i po 20 dunuma zemlje“, navodi Hasanović. 

Vlasnici kojima je oduzeta imovina, prema navodima iz rješenja, imaju pravo na žalbu Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a u roku od 15 dana.

„Žalbom se, možete misliti, mogu pobiti navodi iz rješenja samo u pogledu utvrđenih podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, a ne nikako otimanje imovine onog koji se žali. 

Još veći apsurd je da nas u pouci o pravnom lijeku, oni koji su nam oduzeli imovinu, upućuju da u roku od 30 dana možemo pokrenuti sudski spor gdje će nam oni suditi“.

Kompletan tekst pročitajte OVDJE.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar