Magistrirao Muhamed ef. Velić

Magistrirao Muhamed ef. Velić

Ugledni sarajevski imam i publicista Muhamed ef. Velić danas je magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Velić je odbranio magistarski rad na temu "Psiho-socijalni aspekti kur'anskog koncepta islaha u odabranim tefsirskim djelima". Rad se bavi rješavanjem sukoba na principima Kur'ana.

- Tretirao sam ovu temu islaha - rješavanja sukoba u i među ljudima kroz prizmu kur'anskog teksta (40 ajeta) i kroz prizmu 6 tefsira, tradicionalne i racionalne provenijencije. Ovo je jedna velika kur'anska tema, koja kod nas gotovo da uopće nije naučno tretirana. Ona je sinteza tefsira i psihologije. Nadam se da sam s Allahovom dozvolom pokrenuo ovo pitanje sukoba među zavađenim ljudima, a osobito među muslimanima, kako pojedinačno, tako i grupno. Na jesen će ako Bog da izaći knjiga - "Rješavanje sukoba u Kur'anu, psiho-socijalni aspekti“ – napisao je ef. Velić.

Predsjednik komisije na polaganju magistarskog rada bio je prof. dr. Džemaludin Latić, mentor hafizu prof. dr. Aid Smajić (za psihologiju), a komentor prof. dr. Almiru Fatiću (za tefsir).

Ef. Velić se na društvenim mrežama zahvalio svojoj porodici i rodbini, te svima koji su mu pomogli na putu znanja među kojima sarajevskom muftiji, prof. dr. Enesu Ljevakoviću, prof. dr. Enesu Kariću, dekanu FIN-a prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću, glavnom sarajevskom imamu Feridu ef. Dautoviću, glavnom norveškom imamu Senaidu ef. Kobilici, prof. dr. Safvetu Haliloviću...

- Hvala svim mojim dragim džematlijama, mujezinu i džematskom odboru na čelu sa mojim mutevelijom Velijom Katicom koji su me u svakom smislu podržali i bodrili. Oni su moja džamijska porodica... A najveća hvala Uzvišenom Allahu, Plemenitom Gospodaru, Koji je ovo sve Svojom dobrotom i uputom omogućio – napisao je, uz ostalo, ef. Velić.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar