Četnički zločini nad muslimanskim narodom 1943. godine: Najavljeni masakr

Piše: Adnan Prekić, historičar

Trinaestog februara 1943. godine, završena je vojna akcija četničkih snaga na sjeveru Crne Gore, u kojoj je na najsuroviji način ubijeno nekoliko hiljada muslimanskih civila, uglavnom žena, djece i staraca. Počinjeni zločini, bili su nastavak konferencije u Šahovićima iz decembra 1942. godine, na kojoj je definisana politička i vojna platforma  četničke organizacije u Crnoj Gori.

Pavle Đurišić, jedan od vođa četničkog pokreta u Crnoj Gori, na današnji dan 1943. godine, poslao je svom pretpostavljenom komandantu Draži Mihajloviću, pismo sa jasnom porukom: „akcija protiv muslimana je izvršena“, prenosi  Analitika.me.

Đurišić je tako dao svoj doprinos ideji „uništenja unutrašnjeg neprijatelja“, afirmišući politički program četničkog pokreta o stvaranju homogene srpske države u kojoj neće biti mjesta za nacionalne manjine. Vojnička akcija sprovedena tokom januara i februara 1943. godine, predstavlja realizaciju političke platforme četničkog pokreta u Crnoj Gori, usvojene početkom decembra 1942. godine na konferenciji u Šahovićima. Zločinačka akcija sprovedena između 6. januara i 13. februara 1943. godine je jedan od najvećih četničkih zločina izveden u Drugom svjetskom ratu.

ZLOČIN U NAJAVI

Vojna akcija sistematskog uništavanja muslimanskog stanovništva bila je samo operacionalizacija ideologije na kojoj je nastao četnički pokret. Politička i ideološka platforma četničkog pokreta definisana je još u septembru 1941. godine u dokumentu: Projekat homogene srpske državne zajednice. Osnovni ciljevi ovog programa predviđali su: „omeđavanje srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj“. To omeđavanje, predviđalo je pripajanje Crne Gore, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine i velikog djela Hrvatske, novoj srpskoj državi.

cetnci2.jpg - Četnički zločini nad muslimanskim narodom 1943. godine: Najavljeni masakr

Već u decembru 1941. godine prvi čovjek četničkih snaga u Jugoslaviji Draža Mihajlović, uputio je komandantima u Crnoj Gori, Đorđu Lašiću i Pavlu Đurišiću instrukcije o njihovom djelovanju i načinu sprovođenja političke i ideološke platforme četničkog pokreta. Mihajlović je objašnjavao da je cilj pokreta stvaranje etnički čiste velike Srbije u čiji sastav će ući: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srem, Banat i Bačka. Posebna instrukcija Mihajlovića odnosi se na „čišćenje narodne teritorije od svih narodnih manjina i nacionalnih elemenata“, kao i „čišćenje Sandžaka od muslimanskog življa“.

KONFERENCIJA U ŠAHOVIĆIMA

Ključni programski dokument četničkog pokreta u Crnoj Gori oblikovan je na Konferenciji  četničkih intelektualaca Crne Gore, Boke i Sandžaka, koja je održana od 30. novembra do 2. decembra 1942. godine u Šahovićima. Uz prisustvo predstavnika svih četničkih organizacija iz Crne Gore, na konferenciji su bili i Zaharije Ostojić-izaslanik Draže Mihajlovića, Pavle Đurišić-komandant Limsko-Sandžačkih četničkih odreda i Đorđe Lašić-predstavnik Glavnog nacionalnog odbora sa Cetinja.

Na konferenciji su izloženi temeljni politički i ideološki ciljevi četničkog pokreta u Crnoj Gori, ali će ona biti i jedna vrsta pripreme za vojnu akciju koja će uslijediti. U Šahovićima je usvojeno 16 zaključaka, koji se mogu tumačiti kao politička platforma četničkog pokreta u Crnoj Gori, odnosno koncept države za koju se oni zalažu nakon okončanja Drugog svjetskog rata.

U njihovim planovima, nova država trebala je da bude nasljedna monarhija kojom će vladati Karađorđevići, dok bi četnička organizacija bila jedini nosilac vlasti.

Kompletan tekst pročitajte OVDJE.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar