Rezultati pretrage: "" (9)

Zamislite da odboru konferencije o Holokaustu sjedi sestrić Goebbelsaa, a rad šalje Anne Frank!? Aktuelno

Zamislite da odboru konferencije o Holokaustu sjedi sestrić Goebbelsaa, a rad šalje Anne Frank!?

Nakon što sam pozvan da učestvujem u naučnoj konferenciji o fašizmu i ratovima u Evropi, a koja se održava u jednoj visoko razvijenoj zemlji Sjeverne Evrope, uredno sam poslao naslov - Genocid nad Bošnjacima 1995. godine: kompromis sa fašizmom i politički poraz Evrope u Bosni i Hercegovini

Pročitaj više
Ahmed-paša Džezar, Hercegovac pred kojim je uzmakao Napoleon Teme

Ahmed-paša Džezar, Hercegovac pred kojim je uzmakao Napoleon

“Da ne bi toga čovjeka, ja bih bio prevrnuo cijeli svijet”, navodne su riječi francuskog cara Napoleona Bonapartea izrečene nakon neočekivane i šokantne propasti njegove vojne misije u Egiptu 1799. godine.

Pročitaj više
Na današnji dan: Prije 642 godine okrunjen prvi bosanski kralj - Tvrtko I Kotromanić BiH

Na današnji dan: Prije 642 godine okrunjen prvi bosanski kralj - Tvrtko I Kotromanić

Na današnji dan, 1377. godine, u Milima kod Visokog okrunjen je prvi bosanski kralj - Tvrtko I Kotromanić, od oca kneza Vladislava i majke, kneginje Jelene Šubić.

Pročitaj više
Carl Bildt - harakiri jedne savjesti Kolumne

Carl Bildt - harakiri jedne savjesti

Sve do sad, uvjeravali su nas da smo na kolosjek naše nedavne tragedije stali isključivo našim grijehom i da je put kojim smo pošli samo naš izbor, da nas niko i ni pod kakvim prilikama pri tome nije „ohrabrivao“ političkim i diplomatskim pritiscima u vrijeme agresije na našu zemlju, da u odgovornosti za civilizacijski sunovrat koji se zbio u okupiranoj i od cijelog svijeta napuštenoj Bosni mjesta ima samo za njen progonjeni i genocidom trijebljeni narod.

Pročitaj više
Knjiga "Svjedoci zla": Povijesna istina nema alternativu Magazin

Knjiga "Svjedoci zla": Povijesna istina nema alternativu

Govoriti o zbivanjima na tlu Bosne i Hercegovine u vrijeme disolucije Jugoslavije i srpsko-hrvatske agresije na njen teritorijalni i državno-pravni subjektivitet (1992-1995), koja su imala za posljedicu otvaranje najtragičnijeg poglavlja njene ukupne povijesti...

Pročitaj više
Historičar Alen Zečević o knjizi "Svjedoci zla" BiH

Historičar Alen Zečević o knjizi "Svjedoci zla"

Govoriti o zbivanjima na tlu Bosne i Hercegovine u vrijeme disolucije Jugoslavije i srpsko-hrvatske agresije na njen teritorijalni i državno-pravni subjektivitet (1992-1995), koja su imala za posljedicu otvaranje najtragičnijeg poglavlja njene ukupne povijesti, znači suočiti se, ne samo sa problemom interpretacije uzroka i rezultata ratnog i poratnog konteksta, nego i sa istinom o onim politikama koje su bile spiritus movens najgorih oblika zločina zabilježenih u recentnoj prošlosti Evrope i svijeta.

Pročitaj više
Šantićev bezvremeni pjev o Emini Kultura

Šantićev bezvremeni pjev o Emini

Pjesnik se ne postaje, pjesnik se rađa. A to će ti, prijatelju, kazati svako ko je potekao iz Hercegovine. Koliko je ona svijetu dala pjesničkih duša ne možeš nabrojati na prste obje ruke.

Pročitaj više
Pogibija Džemala Bijedića: Najveća jugoslavenska misterija? Duhovnost

Pogibija Džemala Bijedića: Najveća jugoslavenska misterija?

Godina je 1977. Osamnaesti januar. Na Batajničkom aerodromu Josipa Broza Tita put Libije pozdravima ispraćaju svi njegovi najbliži saradnici i drugi istaknutiji funkcioneri jugoslavenskog političkog života. Među njima i Džemal Bijedić, Mostarac, Titov čovjek od povjerenja i ličnost izvanrednog državničkog umijeća, s kojim se uvijek i o svemu, kad je to trebalo, savjetovao kao sa najboljim prijateljem.

Pročitaj više